Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Glei lần thứ IV năm 2024

7

baokontum.com.vn

20/06/2024 05:31

Ngày 19/6, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Glei lần thứ IV năm 2024 đã diễn ra với chủ đề “Các dân tộc huyện Đăk Glei đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

222539H1

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: NB

 

Huyện Đăk Glei có 13.755 hộ với 52.878 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 86,9% dân số, chủ yếu là dân tộc Gié- Triêng, Xơ Đăng và một số dân tộc khác sống xen cư trên địa bàn như: Ba Na, Gia Rai, Mường, Nùng, Tày, Thái…

Qua 5 năm thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn, huyện tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS. Theo đó, kết quả nổi bật giai đoạn 2019 – 2024: Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,4 triệu đồng/năm (năm 2019) lên 42 triệu đồng/năm (năm 2023), tăng 13,6 triệu đồng; tổng số  hộ DTTS thoát nghèo 1.935 hộ; tổng số hộ DTTS thoát cận nghèo 144 hộ; 12/12 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 12/12 xã, thị trấn có đường liên thôn được bê tông hóa; có 93/93 thôn (làng) sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; 96% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Hồng Duy – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước.

222618H2

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: NB

 

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen 5 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện giai đoạn 2019-2024.

222652H5(1)

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV ra mắt tại Đại hội. Ảnh: NB

 

Đại hội đã bầu ra 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV năm 2024; thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ IV năm 2024.

Nguyễn Ban


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dai-hoi-dai-bieu-cac-dtts-huyen-dak-glei-lan-thu-iv-nam-2024-41491.html