Tu Mơ Rông: Tích cực chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới

12

baokontum.com.vn

26/05/2024 13:06

Năm 2024, huyện Tu Mơ Rông có kế hoạch trồng mới 220ha rừng tập trung. Để thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng.

Trên cơ sở kế hoạch chung, huyện giao kế hoạch cụ thể cho từng xã, cụ thể: Đăk Na 21ha, Đăk Sao 24ha, Ngọc Yêu 18ha, Ngọc Lây 25ha, Tê Xăng 12ha và 6 xã Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Măng Ri, mỗi xã 20ha.

Để đảm bảo chỉ tiêu diện tích và tiến độ trồng rừng, huyện chỉ đạo các ban ngành, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân để hiểu, hưởng ứng, tích cực tham gia trồng rừng và hưởng lợi từ trồng rừng theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân đóng chân trên địa bàn hỗ trợ nguồn lực để trồng rừng, phát triển kinh tế rừng bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, lập danh sách hộ gia đình, cộng đồng tham gia trồng rừng sản xuất (vị trí, diện tích, loài cây), trên cơ sở đó xây dựng dự án, hồ sơ thiết kế trồng rừng trình UBND huyện  tổng hợp, thẩm định phê duyệt dự án để làm cơ sở thực hiện.

Theo đó, các xã đã tuyên truyền, vận động và rà soát diện tích, thống kê các hộ gia đình, cộng đồng tham gia trồng rừng sản xuất. Như ở xã Đăk Hà, trên cơ sở kế hoạch huyện giao trồng mới 20ha rừng tập trung trong năm nay, xã đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây nông nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp kém hiệu quả kinh tế sang trồng rừng sản xuất. Trong đó, ưu tiên cho người dân tại chỗ tham gia trồng rừng có hưởng lợi theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/20216 của Thủ tướng Chính phủ và giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ để nhân dân sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và an tâm gắn bó với rừng. “Đến nay, đã có 20 hộ dân ở các thôn Đăk Hà, Mô Pả, Đăk Pờ Trang, Tu Mơ Rông đăng ký trồng mới 21,24ha mắc ca, sơn tra, thông, trong đó, nhiều nhất là mắc ca với 14,87ha” – ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà cho biết.

162105nguoi%20dan%20TMR%20ticch%20chu%C3%A2n%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%83%20cho%20v%E1%BB%A5%20tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABng%20n%C4%83m%202024%20(1)

Người dân Tu Mơ Rông chuẩn bị đất để trồng rừng năm 2024. Ảnh: PN

 

Đăng ký trồng 2,85ha mắc ca, anh A Him (ở thôn Đăk Hà) là hộ dân đăng ký trồng rừng nhiều nhất xã Đăk Hà trong năm nay. Anh chia sẻ, toàn bộ diện tích này đều trồng mì lâu năm nên bạc màu, năng suất cây mì rất thấp. Được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, anh đã đăng ký trồng mắc ca. Đây là loại cây có giá trị kinh tế cao, hy vọng trong vài năm nữa gia đình sẽ có thêm nguồn thu từ diện tích trồng mới này. Hiện nay, gia đình đang phát dọn thực bì và chuẩn bị tiến hành các bước đào hố, trồng cây theo hướng dẫn của cán bộ. 

Cũng như ở xã Đăk Hà, xã Đăk Rơ Ông được huyện giao kế hoạch trồng mới 20ha rừng tập trung. Đến nay, qua tuyên truyền và rà soát, người dân trên địa bàn xã đã đăng ký đảm bảo diện tích kế hoạch đề ra, cây trồng được người dân lựa chọn trồng mới trong năm nay là keo tai tượng. Theo bà Mai Thị Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, xã đã tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để chuẩn bị triển khai thực hiện công tác trồng rừng năm 2024 theo đúng thời vụ,  đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Trong đó, tập trung vận động, hướng dẫn cho các hộ gia đình đăng ký trồng rừng trong năm nay chuẩn bị hiện trường trồng rừng, nhắc nhở các hộ dân sớm triển khai xử lý thực bì, phải hoàn thành trước khi trồng rừng 20-30 ngày.

Hiện nay, qua rà soát, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã có 172,61ha đủ điều kiện trồng rừng, chủ yếu là các loài cây trồng thông ba lá, bạch đàn cự vĩ, mắc ca, keo tai tượng, sơn tra…

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tu Mơ Rông, đến nay có những xã đã có diện tích đăng ký vượt kế hoạch huyện giao. Như ở xã Đăk Na, kế hoạch huyện giao 21ha nhưng người dân đã đăng ký lên đến 25ha; xã Đăk Tờ Kan, kế hoạch huyện giao 20ha nhưng người dân đã đăng ký lên 22ha.

162248ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20M%C4%83ng%20Ri%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%E1%BB%A9ng%20tham%20gia%20t%E1%BB%95ng%20r%E1%BB%ABng,%20tr%E1%BB%93ng%20c%C3%A2y%20ph%C3%A2n%20t%C3%A1n%20(2)

Người dân xã Măng Ri trồng rừng, trồng cây phân tán. Ảnh: PN

 

Ông Võ Trung Mạnh- Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với quan điểm việc trồng rừng phải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, thực chất, hiệu quả, trồng rừng phải thành rừng, công tác trồng rừng ở huyện Tu Mơ Rông được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến xã, thôn làng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và người dân. Hiện tại, các xã đã rà soát đủ diện tích đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ thuyết minh dự toán trồng rừng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đối với các xã rà soát chưa đủ diện tích đang tiếp tục cử công chức nghiệp vụ phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức rà soát diện tích đất đủ điều kiện trồng rừng theo quy định làm cơ sở xây dựng hồ sơ thuyết minh dự toán trồng rừng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Tu Mơ Rông chuẩn bị tốt các điều kiện, phấn đấu thực hiện đảm bảo diện tích và tiến độ trồng rừng đã đề ra. 

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/tu-mo-rong-tich-cuc-chuan-bi-cho-mua-trong-rung-moi-41005.html