Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển KT – XH

18

baokontum.com.vn

29/02/2024 13:22

Việc khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn, cơ bản đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng nhằm thu hút các công ty đầu tư vào địa bàn tỉnh để sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội (KT-XH) phát triển.

Xác định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, sử dụng, khai thác các nguồn lực đất đai nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất của các dự án, gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng nông thôn mới để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện.

162021Khai%20th%C3%A1c%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20ti%E1%BB%81m%20n%C4%83ng%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20%C4%91%E1%BB%83%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20c%C3%A1c%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BA%A1i%20huy%E1%BB%87n%20Kon%20Pl%C3%B4ng

Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai để phục vụ các dự án phát triển kinh tế tại huyện Kon Plông. Ảnh: Q.Đ

 

Trong năm 2023, ngành TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 25 hồ sơ thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 98,5ha; 15 hồ sơ giao đất không thu tiền sử dụng đất với diện tích 55,56ha; 15 hồ sơ thu hồi đất với diện tích 438,69ha; 3 hồ sơ gia hạn sử dụng đất với diện tích 3,93ha; 4 hồ sơ gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng. Triển khai cấp Giấy CNQSĐ đất hộ gia đình, cá nhân với 380.327giấy/ 829.957,93ha/921.379.63 ha diện tích cần cấp, đạt 90,1% kế hoạch.

Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường các dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình quan trọng của tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Nhằm làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong năm 2023, Sở TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các sai phạm về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất như: không đưa đất vào sử dụng liên tục 12 tháng, chậm tiến độ, lấn chiếm đất; xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 tổ chức, 1 cá nhân với số tiền 1,249 tỷ đồng, tịch thu số thu lợi bất hợp pháp với số tiền 91,95 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 3 tổ chức với số tiền 1,307 tỷ đồng; tịch thu số thu lợi bất hợp pháp với số tiền 487,81 triệu đồng.

Kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Ảnh: QĐ

 

Để góp phần phát huy tiềm năng, tăng nguồn thu từ đất cho ngân sách tỉnh, tạo nguồn lực phát triển KT-XH, trong năm 2024, Sở TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê của các công trình, dự án; tăng cường giám sát việc sử dụng đất các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, các dự án được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất, các dự án đã hết thời hạn sử dụng đất; tham mưu trình cấp thẩm quyền ban hành Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, năm 2025 của 10 huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Dự án xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy CNQSDĐ có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh và Dự án đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện biên giới.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các dự án được UBND tỉnh giao quản lý; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Tiếp tục đẩy nhanh công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong công tác cấp giấy CNQSDĐ. Phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND dân tỉnh xem xét, giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

Quang Định


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/khai-thac-hieu-qua-nguon-luc-dat-dai-de-phat-trien-kt-xh-38550.html