Hội nghị triển khai công tác của ngành Ngân hàng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

4

baokontum.com.vn

11/06/2024 06:23

Chiều 10/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị triển khai công tác của ngành Ngân hàng trên địa bàn huyện huyện Ngọc Hồi năm 2024. Ông Hoàng Minh Tân- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum chủ trì Hội nghị.

190945IMG 0631

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum Hoàng Minh Tân chủ trì Hội nghị. Ảnh: ĐV

 

Tham dự Hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh và huyện Ngọc Hồi.  

Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, hoạt động đầu tư tín dụng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có tốc độ tăng trưởng khá ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Tín dụng theo các chương trình, chính sách của Nhà nước và cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ (với tỷ trọng lần lượt là 12,9% và 49,0%), nguồn vốn tín dụng trên địa bàn đã được hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời, phục vụ phát triển ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện… Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung toàn tỉnh, nguồn vốn huy động, đặc biệt là nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm giữ được mức tăng trưởng cao và ổn định, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Ngọc Hồi ngày càng phát triển, các dịch vụ, tiện ích, sản phẩm của ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. 

Các chi nhánh, phòng giao dịch của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi tích cực, chủ động cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phục vụ khách hàng; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn…

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai các hoạt động đầu tư tín dụng và các hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng…

191055IMG 0632

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum Hoàng Minh Tân kết luận tại Hội nghị. Ảnh: ĐV

 

Kết luận tại Hội nghị, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum trao đổi, trả lời một số thắc mắc; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đóng góp và hứa sẽ xem xét, kiến nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, tháo gỡ cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị. 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum đặc biệt lưu ý, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân đề cao cảnh giác; nhắc nhở người dân không được cung cấp thông tin cho các đối tượng gọi điện thoại giả mạo các cơ quan chức năng để khai thác thông tin cá nhân, nhằm tránh trường hợp người dân bị các đối tượng này lừa mất tiền trong tài khoản…

Đắc Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-cua-nganh-ngan-hang-tren-dia-ban-huyen-ngoc-hoi-41350.html