Xảy ra 25 trận động đất trong 2 tháng đầu năm

28

cand.com.vn

Theo thống kê từ Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong 2 tháng đầu năm 2024, trên cả nước đã xảy ra tổng số 25 trận động đất nhỏ, có độ lớn từ 2,5 đến 4 độ richter.

Phần lớn các trận động đất xảy ra tại huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum. Tất cả các trận động đất xảy ra trong 2 tháng đầu năm 2024 là động đất kích thích.

Cụ thể trong tháng 2, tại KonPlong xảy ra 17 trận động đất nhỏ, trong đó, ngày 7/2 xảy ra 9 trận động đất. Trận động đất có độ lớn cao nhất là 4 độ richter.

Trước đó trong tháng 1, trên cả nước cũng đã xảy ra 8 trận động đất có độ lớn từ 2,5-2,8 độ richter. Trong số này có 6 trận động đất xảy ra ở huyện KonPlong.

unnamed.jpeg -0
Phần lớn các trận động đất xảy ra tại huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum.

Hai trận động đất khác xảy ra tại các huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) với độ lớn lần lượt là 2,6 độ richter và 2,8 độ richter.

Thông thường, những trận động đất có độ lớn dưới 5 độ richter được xem là động đất nhỏ, ít khi gây rủi ro thiên tai.

Những trận động đất từ 5-6 độ richter trở lên là động đất trung bình, nguy cơ xảy ra rủi ro thiên tai; từ 6 độ richter trở lên là động đất lớn, nguy cơ rủi ro thiên tai rất cao.


Nguồn bài viết:
https://cand.com.vn/doi-song/xay-ra-25-tran-dong-dat-trong-2-thang-dau-nam–i723974/