Tạo sức bật cho Mường Hoong vươn lên

5

baokontum.com.vn

16/06/2024 06:11

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei, xã Mường Hoong được thụ hưởng cả 3 chương trình MTQG. Các chương trình MTQG đã tạo sức bật để xã Mường Hoong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, được chọn làm điểm xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Qua công tác tuyên truyền, vận động, bà con đã hiểu ý nghĩa của từng chương trình MTQG, đồng lòng triển khai thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong một số công trình, điển hình như nhà rông của thôn.

Nhà rông được xây dựng vào năm 2023, theo kiến trúc truyền thống của người dân tộc Xơ Đăng. Tổng kinh phí 250 triệu đồng, trong đó nguồn Chương trình mục MTQG xây dựng NTM hỗ trợ 160 triệu đồng còn lại do bà con đóng góp bằng tiền và ngày công.

Chị Y Bia – Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Làng Mới vui vẻ nói: Nhà nước hỗ trợ dân làng rất nhiều như làm đường giao thông, hỗ trợ làm nhà, nuôi bò, gần đây là hỗ trợ làm nhà rông. Bà con phấn khởi lắm, họp hành tiện hơn ngày trước. Tôi cũng nhắc nhở bà con phải giữ gìn nhà rông thật tốt để sử dụng được lâu dài.

1635041.%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20giao%20th%C3%B4ng%20n%E1%BB%99i%20th%C3%B4n%20L%C3%A0ng%20M%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%C3%AA%20t%C3%B4ng%20s%E1%BA%A1ch%20s%E1%BA%BD%20t%E1%BB%AB%20c%C3%A1c%20ngu%E1%BB%93n%20v%E1%BB%91n%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20MTQG.

Đường giao thông nội thôn Làng Mới được đầu tư từ các nguồn vốn chương trình MTQG. Ảnh: D.N 

 

Thôn Làng Mới có 154 hộ dân. Nếu như 3 năm trước thôn có đến 21 hộ nghèo, 21 hộ cận nghèo thì hiện nay chỉ còn 11 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Đạt được kết quả này có sự đóng góp to lớn từ việc thôn được hỗ trợ triển khai nhiều mô hình sinh kế.

Đơn cử năm 2023, gia đình chị Y Hóa được hỗ trợ 1.000 cây cà phê xứ lạnh từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Chị đã trồng 1.000 cây cà phê này trên diện tích trồng mì và bời lời. Đến nay, vườn cà phê đã được hơn 1 năm tuổi, sinh trưởng tốt, kỳ vọng đem lại hiệu quả cao, giúp cải thiện kinh tế gia đình.

“Tôi thấy cây cà phê không khó chăm sóc, trong thôn đã có nhiều hộ trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên ngoài 3 sào hiện có, gia đình đã chuẩn bị hơn 1ha đất để trồng mới trong năm nay” – chị Y Hóa cho hay.

Chị Y Hóa (giữa) giới thiệu mô hình trồng cà phê xứ lạnh. Ảnh: DN 

 

Gia đình chị Y Nương là 1 trong 5 hộ dân của thôn Làng Mới được Nhà nước hỗ trợ làm nhà tiêu hợp vệ sinh trong năm 2024 từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đây là mô hình nhằm giúp bà con bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường sống.

“Nhà nước hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền này mình dùng để mua vật liệu, còn gia đình tự đào hố và xây dựng, chừng 10 ngày nữa là xong. Gia đình cũng muốn làm lâu rồi nhưng không có tiền, nay rất vui vì được Nhà nước hỗ trợ” – chị Y Nương nói. 

Giai đoạn 2022-2023, xã Mường Hoong được bố trí trên 14 tỷ đồng từ 3 chương trình MTQG (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030).

Thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 19/5/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Mường Hoong xác định cần triển khai thường xuyên, liên tục; phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tránh sự chồng chéo của các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ triển khai nguồn vốn của các chương trình, các dự án được triển khai sát với nhu cầu thực tế của người dân.

Ông A Cẩm – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoong cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy đề ra, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có định hướng rõ ràng hơn việc thực hiện các dự án của 3 chương trình MTQG. Các dự án được triển khai kịp thời hơn, hiệu quả cao hơn và được sự ủng hộ của người dân thực hiện dự án. Kinh tế, xã hội của địa phương có sự chuyển biến thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân được nâng lên. 

Trong đó, đối với nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Mường Hoong triển khai xây dựng nhà đốt rác tại thôn Mô Po và Xa Úa, kinh phí 40 triệu đồng; làm mới sân thể thao thôn Làng Mới và Đăk Bể 60 triệu đồng; lập đồ án quy hoạch chung nông thôn mới xã Mường Hoong đến năm 2040.

Đối với nguồn vốn từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xã hỗ trợ xây dựng, phát triển và nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo, như mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản, kinh phí 536,8 triệu đồng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững trên 89 triệu đồng.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS, địa phương hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho người dân trên 365 triệu đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán trên 149 triệu đồng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ gần 362 triệu đồng; hỗ trợ gạo cho hộ nghèo tham gia trồng rừng sản xuất gần 362 triệu đồng; hỗ trợ nuôi bò sinh sản 528 triệu đồng, nuôi trâu sinh sản 574,2 triệu đồng, nuôi heo lấy thịt 192,5 triệu đồng; sửa chữa đường từ thôn Ngọc Nang đến Mô Po 462 triệu đồng; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 101,2 triệu đồng.

Các chương trình MTQG với nhiều dự án thành phần đã tác động sâu rộng, trực tiếp và toàn diện đến mọi mặt đời sống của nhân dân nơi thụ hưởng. Tin tưởng rằng, khi cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng, nhiệm vụ Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, xã Mường Hoong sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình MTQG, tạo sức bật để vươn lên.        

Dương Nương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/tao-suc-bat-cho-muong-hoong-vuon-len-41343.html