Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và quy chế văn hoá công sở trên địa bàn huyện Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông

261

baokontum.com.vn

12/04/2024 10:31

Ngày 11/4, Đoàn Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024 (viết tắt là Đoàn Kiểm tra) của Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra tại xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) và xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông).

Tại xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô), Đoàn Kiểm tra phát hiện nhiều văn bản của xã chưa được thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định, trong đó nhiều nhất là trong lĩnh vực địa chính. Đồng thời, xã đã ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2024 tại đơn vị, tuy nhiên, nhiều bộ phận như: lao động-thương binh và xã hội, tư pháp, địa chính… chưa thực hiện việc lập và lưu hồ sơ trên môi trường mạng.

Đoàn Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: TVP

 

Tại xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông), Đoàn Kiểm tra phát hiện xã chưa công khai đầy đủ thông tin số điện thoại, chức danh của cán bộ, công chức được cử làm việc tại Bộ phận một cửa của xã; thiếu bảng hướng dẫn phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Đồng thời, một số bộ phận như: văn hoá-xã hội, địa chính, xây dựng…chưa thực hiện việc lập và lưu hồ sơ trên môi trường mạng.

Kết thúc các buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nhắc nhở các địa phương nói trên trong thời gian tới cố gắng khắc phục, sửa chữa các tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác cải cách hành chính và việc thực hiện quy chế văn hoá công sở được tốt hơn.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/kiem-tra-dot-xuat-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-va-quy-che-van-hoa-cong-so-tren-dia-ban-huyen-dak-to-va-huyen-tu-mo-rong-40267.html