Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông lần X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

5

baokontum.com.vn

20/06/2024 10:08

Ngày 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024- 2029.

082606Quang%20c%E1%BA%A3nh%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: HN

 

Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông, cùng 176 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X đã đề ra. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật, qua việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, đã nhận được sự tham gia tích cực của người dân. Hàng năm, tỷ lệ giảm nghèo đều đạt trên 8%, đến nay, toàn huyện có 86/86 thôn, làng có nhà rông văn hóa và được công nhận thôn, làng văn hóa; 5.710 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 82%…

Việc thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác giám sát, phản biện xã hội có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ. Trong nhiệm kỳ, tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 86 tổ hòa giải, và đã thực hiện hòa giải thành 336/384 vụ việc, đạt tỷ lệ 87%; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội được tiếp tục được đổi mới; Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động…

082630%E1%BB%A6y%20vi%C3%AAn%20%E1%BB%A6y%20ban%20MTTQ%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20huy%E1%BB%87n%20kh%C3%B3a%20XI%20v%C3%A0%20%C4%90o%C3%A0n%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20%C4%91i%20d%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20c%E1%BA%A5p%20tr%C3%AAn%20ra%20m%E1%BA%AFt%20nh%E1%BA%ADn%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tu Mơ Rông khóa XI và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: HN

 

Với quyết tâm: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng huyện Tu Mơ Rông sớm thoát nghèo, ổn định và phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 50 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí A Rin Ka tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng tổ chức khen thưởng cho 3 tập thể, 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hữu Nam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/dai-hoi-mttq-viet-nam-huyen-tu-mo-rong-lan-x-nhiem-ky-2019-2024-41495.html