Chùm ảnh: Khởi sắc nông thôn mới ở Ngọk Réo

8

baokontum.com.vn

10/06/2024 13:07

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị ở cơ sở và sự đồng lòng của người dân, đến nay, xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà) đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, kinh tế-xã hội ở địa phương phát triển, điều kiện sống của người dân ngày càng nâng cao.

165133Hi%CC%80nh%201%20(%C4%90inh)

Xã Ngọk Réo được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023.

 

165158Hi%CC%80nh%202

Trong 10 năm qua, xã huy động hơn 38,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, có hơn 3 tỷ đồng do người dân đóng góp.

 

165236Hi%CC%80nh%203

Hiện nay, ở xã, 7/7 thôn có nhà rông truyền thống và sân thể thao; toàn bộ 1.204 hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% đường thôn được đổ bê tông, cứng hóa.

 

165341Hi%CC%80nh%204

Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1.

 

165417Hi%CC%80nh%205

Đến nay, xã có 4.390/5.673 người dân được tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân; 100% người dân tham gia BHYT.

 

165440Hi%CC%80nh%206

Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 48,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,23%.

 

165501Hi%CC%80nh%207

Xã có 1.031/1.096 nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70,6%.

 

165524Hi%CC%80nh%208

Toàn xã có 54 cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu.

 

165544Hi%CC%80nh%209

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở xã được quan tâm thực hiện đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

 

Đức Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/ghi-chep-phong-su/chum-anh-khoi-sac-nong-thon-moi-o-ngok-reo-41327.html