Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 2 nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh

3

baokontum.com.vn

10/07/2024 14:00

Ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn ký ban hành Quyết định 396/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 2 nhóm tác giả có loạt bài phóng sự, điều tra tiêu biểu xuất sắc, góp phần bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum.

1347371.Nh%C3%A0%20b%C3%A1o%20Ho%C3%A0ng%20Cao%20Nguy%C3%AAn%20(%C3%A1o%20tr%E1%BA%AFng,%20c%C3%A0%20v%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%8F)%20c%C3%B9ng%20c%C3%A1c%20nh%C3%A0%20b%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20TTXVN%20ch%E1%BB%A5p%20h%C3%ACnh%20l%C6%B0u%20ni%E1%BB%87m%20c%C3%B9ng%20v%E1%BB%9Bi%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%B4%20L%C3%A2m%20t%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85%20trao%20Gi%E1%BA%A3i%20B%C3%A1o%20ch%C3%AD%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20t%E1%BB%91i%20ng%C3%A0y%202162024%20t%E1%BA%A1i%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i.%20(1)

Nhà báo Hoàng Cao Nguyên (áo trắng, cà vạt đỏ) nhận giải C – Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII với loạt bài “Bánh vẽ” sâm Ngọc Linh. Ảnh: DN 

 

Đó là, nhóm tác giả Hoàng Cao Nguyên và Nguyễn Văn Thắng – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với loạt 4 bài viết “Bánh vẽ” sâm Ngọc Linh; nhóm tác giả Nguyễn Thanh Xuân (Thanh Xuân), Trịnh Văn Trọng (Trịnh Trọng), Lê Đình Việt (Đình Việt) – Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với loạt 5 bài viết Chiêu trò “tẩy trắng” sâm Trung Quốc thành Quốc bảo sâm Ngọc Linh.

Dương Nương

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-tinh-tang-bang-khen-2-nhom-tac-gia-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-bao-ve-thuong-hieu-sam-ngoc-linh-41809.html