Tập trung phòng, chống hạn hán, thiếu nước

34

baokontum.com.vn

16/04/2024 20:29

Ngày 16/4, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chủ động bố trí các nguồn kinh phí do địa phương quản lý để triển khai thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước.

200035%C3%81p%20d%E1%BB%A5ng%20t%C6%B0%E1%BB%9Bi%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng,%20ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20g%C3%B3p%20ph%E1%BA%A7n%20gi%E1%BA%A3m%20%C3%A1p%20l%E1%BB%B1c%20v%E1%BB%81%20ngu%E1%BB%93n%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%C6%B0%E1%BB%9Bi

Áp dụng tưới tự động, tiết kiệm góp phần giảm áp lực về nguồn nước tưới. Ảnh: HLthoi su chinh tri thoi su chinh tri

 

Tại văn bản số 1293/UBND-NNTN, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có giải pháp, biện pháp ứng phó hạn hán, thiếu nước.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải pháp ứng phó phù hợp; trường hợp nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng, chỉ thực hiện tưới để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, kết hợp với việc sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước do bốc hơi; thực hiện công tác khắc phục hạn, hán, thiếu nước theo phương châm “4 tại chỗ”.

200119Khoanh%20v%C3%B9ng%20c%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%20di%E1%BB%87n%20t%C3%ADch%20c%C3%B3%20nguy%20c%C6%A1%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1n%20h%C3%A1n,%20thi%E1%BA%BFu%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%E1%BB%83%20c%C3%B3%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p,%20bi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20ph%C3%B3

Khoanh vùng cụ thể diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có giải pháp, biện pháp ứng phó. Ảnh: HLthoi su chinh tri thoi su chinh tri

 

Tăng cường thông tin về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân biết, chủ động thực hiện giải pháp ứng phó nắng nóng, hạn hán.

Hướng dẫn và vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước ngọt; thực hiện các biện pháp trữ nước, xử lý nước trong trường hợp hạn hán không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. 

Các đơn vị cấp nước xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, tổ chức theo dõi trữ lượng và chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, có kế hoạch phân phối hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, đảm bảo đủ nước cấp cho sinh hoạt trong thời kỳ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Huy động trang thiết bị phục vụ cấp, trữ nước và xử lý nước cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, như thiết lập các điểm cấp nước tập trung, bồn trữ nước, máy lọc nước, hóa chất xử lý nước.

Trường hợp cấp bách, không còn nguồn cấp nước cho sinh hoạt, cần sử dụng các phương tiện lưu động, như xe cứu hỏa, xe quân đội chuyên chở nước cung cấp đến từng cụm dân cư.

Chủ động bố trí các nguồn kinh phí do địa phương quản lý để triển khai thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống hạn hán.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tap-trung-phong-chong-han-han-thieu-nuoc-40381.html