Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

3

baokontum.com.vn

10/07/2024 13:55

Sau gần 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sáng 10/7, HĐND tỉnh tiến hành họp phiên bế mạc, thông qua các nghị quyết của Kỳ họp.

133610%C4%90oa%CC%80n%20chu%CC%89%20to%CC%A3a%20%C4%91ie%CC%82%CC%80u%20ha%CC%80nh%20phie%CC%82n%20ho%CC%A3p

Đoàn chủ tọa điều hành phiên họp. Ảnh: Đức Thành

 

Các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.

Trước khi các đại biểu tiến hành biểu quyết, thông qua các nghị quyết của Kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm, gồm: Việc chi trả, hỗ trợ gạo cho bà con trồng rừng để cải thiện sinh kế; thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi heo; tình trạng chậm triển khai nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

HĐND tỉnh thống nhất đánh giá, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do giá tiêu dùng, giá nguyên vật liệu tăng, số doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm dừng hoạt động nhiều hơn số thành lập mới…, nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá; các chỉ tiêu quan trọng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện và có mức tăng cao so với cùng kỳ. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu HĐND đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận và chất vấn sôi nổi, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Với sự đồng thuận, thống nhất cao, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 31 nghị quyết của Kỳ họp; trong đó, có nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và 30 nghị quyết chuyên đề để tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

133650%C4%90o%CC%82%CC%80ng%20chi%CC%81%20Bi%CC%81%20thu%CC%9B%20Ti%CC%89nh%20u%CC%89y,%20Chu%CC%89%20ti%CC%A3ch%20H%C4%90ND%20ti%CC%89nh%20Du%CC%9Bo%CC%9Bng%20Va%CC%86n%20Trang%20pha%CC%81t%20bie%CC%82%CC%89u%20be%CC%82%CC%81%20ma%CC%A3c%20Ky%CC%80%20ho%CC%A3p

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Đức Thành

 

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2024 còn rất lớn, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 đã đề ra.

Trong đó, cần khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch các vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã và các nội dung quy hoạch, kế hoạch quan trọng khác của tỉnh. Trên cơ sở đó, sớm có giải pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho thực hiện quy hoạch, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, sớm đưa Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đi vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng cần quan tâm rà soát kế hoạch, phương án và chủ động bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện tốt phương chậm “4 tại chỗ”, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, từ ngày 1/7/2024, cùng với tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công, mức chuẩn trợ giúp xã hội cũng được điều chỉnh tăng; trên thị trường tỉnh Kon Tum giá cả bắt đầu biến động nên đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá cả trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, không để hành vi thao túng giá cả thị trường.

Đồng chí đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương có giải pháp, biện pháp cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân và xác định rõ thời gian hoàn thành gắn với việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát để cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, đảm bảo sớm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả trong thực tế.

Thùy Hương

Các  nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp

133938Ca%CC%81c%20%C4%91a%CC%A3i%20bie%CC%82%CC%89u%20bie%CC%82%CC%89u%20quye%CC%82%CC%81t%20tho%CC%82ng%20qua%20ca%CC%81c%20nghi%CC%A3%20quye%CC%82%CC%81t%20cu%CC%89a%20Ky%CC%80%20ho%CC%A3p.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Kỳ họp. Ảnh: Đức Thành

 

1.  Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 ; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025.

3. Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

4. Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

6. Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum.

7.  Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9. Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/ 7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

11. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Kon Tum.

12. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch năm 2024 từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023.

13. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

14. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024.

15. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023.

16. Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum.

17. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 26/NQHĐND ngày 9/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

19. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

20. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai.

21. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn.

22. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

23. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.

24. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum.

25. Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

26. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

27. Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà.

28. Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12 /2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

29. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

30.  Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh.

31. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-khoa-xii-hoan-thanh-toan-bo-noi-dung-chuong-trinh-de-ra-41807.html