Ia H’Drai: Phấn đấu vượt các chỉ tiêu về quản lý, phát triển rừng

1

baokontum.com.vn

09/06/2024 06:14

Xác định, công tác quản lý và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ, chính quyền huyện Ia H’Drai đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, đạt và vượt các chỉ tiêu về quản lý, phát triển rừng mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Với đặc thù của địa bàn vùng biên, công tác quản lý và phát triển rừng trên địa bàn huyện Ia H’Drai có những khó khăn nhất định. Cụ thể, qua rà soát, diện tích đất trên địa bàn huyện đủ điều kiện để thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung còn ít, nhỏ lẻ. Một số diện tích đất đủ điều kiện hỗ trợ thì lại có địa hình hiểm trở, đồi đá, dốc đứng, phân bố manh mún, chưa có đường giao thông đi lại. Một số hộ gia đình không mặn mà với công tác trồng rừng, họ chưa nhận thức được việc chuyển đổi các giống cây trồng kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất tập trung là hướng đi phù hợp, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Để giải quyết những khó khăn trên, Đảng bộ, chính quyền huyện Ia H’Drai tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Huyện thường xuyên cử đảng viên, cán bộ, lực lượng chức năng trực tiếp đến các khu dân cư tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia trồng rừng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng.

155627Huy%E1%BB%87n%20Ia%20H%E2%80%99Drai%20t%C3%ADch%20c%E1%BB%B1c%20tri%E1%BB%83n%20khai%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABng.

Huyện Ia H’Drai tích cực triển khai công tác trồng rừng. Ảnh: T.T

 

Đồng thời, huyện tăng cường sự phối hợp, kiểm tra giữa cơ quan chức năng với chính quyền địa phương trong việc lập dự án trồng rừng tập trung. Lên kế hoạch từ khâu rà soát lựa chọn diện tích đưa vào trồng rừng, lập dự án đến triển khai trồng rừng ngoài thực địa. Đồng thời, các đơn vị sát sao, hướng dẫn và kiểm tra việc chăm sóc diện tích rừng sau khi trồng để đảm bảo kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước và người dân tham gia trồng rừng.

Đồng chí Võ Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: Thời gian qua, huyện Ia H’Drai thường xuyên chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trồng rừng và trồng cây phân tán. Hằng năm, huyện luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao trong phát triển rừng. Sau 3 vụ trồng rừng, toàn huyện đã trồng được 957,2ha rừng tập trung (đạt 68,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra) và 143.963 cây phân tán (đạt 72% chỉ tiêu).

Rừng trồng tập trung được triển khai trên các diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu; một số vùng hoặc khu vực có rừng nhưng đã nghèo kiệt, khả năng phục hồi thấp; một số khu có diện tích liền vùng từ 0,3ha trở lên.

Đồng thời, huyện cũng thực hiện việc trồng cây phân tán tại nhiều khu vực như: Dọc hành lang các tuyến Quốc lộ 14C (đoạn  qua  huyện), tỉnh lộ, đường liên xã, đường nội thôn; khuôn viên các đồn Biên phòng, doanh trại quân đội, công an, các trường học; các điểm du lịch và dọc tuyến đường tuần tra biên giới. Trong đó, huyện lựa chọn những giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương (hương, trắc, cẩm lai, bằng lăng, bò ma, gáo vàng, xoan)  để nâng cao tỷ lệ sống, đảm bảo khả năng phát triển của cây trồng.

Song song với trồng rừng và cây phân tán, công tác chăm sóc, bảo vệ sau khi trồng cây cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây sau khi trồng đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, nhằm nâng cao tỷ lệ cây sống sau khi trồng từ 85-95%. Riêng trong năm 2023, việc trồng rừng tập trung trên diện tích 386,3ha của huyện có tỷ lệ sống trên 95%.

155652H%C3%A0ng%20lo%E1%BA%A1t%20c%C3%A2y%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20%C6%B0%C6%A1m%20gi%E1%BB%91ng%20%C4%91%E1%BB%83%20tri%E1%BB%83n%20khai%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20tr%E1%BB%93ng%20r%E1%BB%ABng

Hàng loạt cây được ươm giống để triển khai công tác trồng rừng. Ảnh: TT

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển rừng, huyện Ia H’Drai đã kêu gọi, huy động nguồn lực từ xã hội hóa, kết hợp lồng ghép với các chương trình, dự án tài trợ, dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật để thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán hằng năm. Ba năm qua, tổng diện tích rừng trồng trên địa bàn là 957,2ha thì đã có 835,9ha được trồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Riêng năm 2023, toàn bộ nguồn vốn trồng rừng trên địa bàn được sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đồng chí Võ Anh Tuấn cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chủ động, đồng lòng của nhân dân, đến nay địa phương đã hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ rừng của huyện. Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, huyện Ia H’Drai đạt và vượt các chỉ tiêu về quản lý, phát triển rừng mà nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Tất Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/ia-h-drai-phan-dau-vuot-cac-chi-tieu-ve-quan-ly-phat-trien-rung-41281.html