Giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên

6

baokontum.com.vn

15/06/2024 06:06

Chiều 14/6, tại huyện Kon Plông, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

175356Quang%20c%E1%BA%A3nh%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TH

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT; lãnh đạo Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1755172

Đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT thông tin, những năm qua, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, công tác bảo vệ môi trường đã thu được một số kết quả tích cực, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, môi trường nước ta nói chung và khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng hiện vẫn đang chịu áp lực lớn từ việc quá chú trọng đến phát triển kinh tế, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên; vấn đề ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp và sẽ còn tác động mạnh đến sự phát triển của nước ta trong những năm tới. Các vấn đề nêu trên đã đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng.

Hội nghị là dịp để các địa phương, các cơ quan chuyên môn cùng nhau trao đổi, thảo luận, đánh giá cụ thể và khách quan về công tác bảo vệ môi trường thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề này.

175553Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C3%A2m%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nêu bật, thời gian qua, với sự phối hợp, hỗ trợ của Trung ương, của các địa phương lân cận, quyết tâm của từng cán bộ, người dân tỉnh Kon Tum, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Kon Tum đã đạt được một số thành quả nhất định, đó là tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; 86,8% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý; 100% cơ sở/nhà máy áp dụng công nghệ xử lý nước thải công nghiệp đạt loại A; 100% cơ sở/ nhà máy theo quy định có hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục được kết nối, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, quản lý;…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Kon Tum cũng như các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên phải đối diện với những thách thức, khó khăn đối với công tác bảo vệ môi trường khi áp dụng các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản dưới Luật trong thời gian vừa qua. Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên là hết sức cần thiết để tỉnh Kon Tum cùng với các địa phương trong khu vực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường để cùng phát triển.

Theo báo cáo đánh giá về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, thời gian qua, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của cộng đồng, doanh nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực.

So với kết quả giao ban năm 2023, tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử lý tăng từ 42,69% lên 43,93%; có 8/16 tỉnh, thành phố có 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung,47/61 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thảo tập trung, 33/61 khu công nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên đạt 93,7%. Nhiều mô hình, cách làm hay và kinh nghiệm đã được thể hiện trong thực tiễn trong công tác kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp và địa phương được triển khai có hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường.

Năm 2023, khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 1.170 cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm về môi trường với số tiền xử phạt hơn 30,2 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp nhằm hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như công tác kiểm soát, giám sát các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các điểm nóng về môi trường; việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt; cơ chế phối hợp giữa Bộ TN&MT với các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường…

175645C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%A5p%20h%C3%ACnh%20l%C6%B0u%20ni%E1%BB%87m

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: TH

 

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/giao-ban-cong-tac-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khu-vuc-mien-trung-va-tay-nguyen-41400.html