Đã có kết luận thanh tra vụ "dự án cấp bò lại hóa… bê"

141

www.baogiaothong.vn

Theo đó, thanh tra huyện Đăk Hà kết luận nhiều sai phạm trong việc thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại xã Ngọk Wang. 

UBND xã này đã cấp hàng chục con bò giống chưa đảm bảo trọng lượng theo dự án được phê duyệt.

Đã có kết luận thanh tra vụ

“Bê” hóa bò sinh sản do UBND xã Ngọk Wang (Đăk Hà, Kon Tum) cấp cho người dân để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/11/2023, dự án cấp 62 con bò cái sinh sản cho người dân ba thôn: Đăk Duông, Kon Jơ Ri, Kon Gu I, xã Ngọk Wang. Tuy nhiên, sau khi nhận được bò 29 hộ yêu cầu cấp đổi vì bò nhỏ, không đảm bảo trọng lượng theo dự án. Ngoài ra, một số bò giống cấp cho dân bị đau ốm, không đảm bảo khả năng sinh sản. 

Theo Thanh tra huyện Đăk Hà, việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trên thuộc trách nhiệm của ông Ngô Tấn Khoa, chủ tịch UBND xã; ông Hoàng Văn Đạt, phó chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Xuân Thành, công chức xã cùng một số cán bộ khác.

Vụ việc trên đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Do đó, Đoàn thanh tra kiến nghị UBND xã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm điểm về UBND huyện để xem xét, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

Ngoài ra, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo họp kiểm trách nhiệm Tổ thẩm định UBND huyện Đăk Hà đối với các cán bộ được phân công thẩm định hồ sơ dự án. Chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm. 

Trước đó, Báo Giao thông có bài viết: “Dân chưng hửng vì dự án cấp bò lại hoá… bê”. 

Thời điểm này, trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang khẳng định: “Xã đã cấp bò đảm bảo các điều kiện theo đề án được phê duyệt, bò đủ trọng lượng từ 1,4 đến 1,5 tạ. Thậm chí có con 1,7 tạ. “Các quy trình cấp bò cho dân đều thực hiện nghiêm túc, minh bạch”, ông Khoa khẳng định.


Nguồn bài viết:
https://www.baogiaothong.vn/da-co-ket-luan-thanh-tra-vu-du-an-cap-bo-lai-hoa-be-192240417132858959.htm