Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp- Doanh nhân”

10

baokontum.com.vn

15/09/2022 22:21

Chiều 15/9, UBND tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp- Doanh nhân” nhằm tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện hơn giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ.


Quang cảnh Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp – Doanh nhân”. Ảnh: TH

 

Tham gia Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp- Doanh nhân” có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

175627c%C3%A1c%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn,%20ki%E1%BA%BFn%20ngh%E1%BB%8B
Các doanh nghiệp phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: TH

 

Trong không khí cởi mở, thân thiện, tại Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp- Doanh nhân”, các doanh nghiệp thẳng thắn phản ánh về những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đồng thời, mạnh dạn đóng góp các ý kiến đối với công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, nổi lên một số vấn đề “nóng” được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh, như bất cập trong công tác quy hoạch; tình trạng chồng chéo về các thủ tục hành chính, chậm trễ trong giải quyết các hồ sơ của doanh nghiệp; việc phối hợp hỗ trợ của một số chính quyền địa phương ở cơ sở đối với doanh nghiệp còn bất cập…

Các doanh nghiệp, doanh nhân cũng đã chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến nhằm tham gia với cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum.

175933Ph%C3%B3%20Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%C3%A1p%20ki%E1%BA%BFn%20ngh%E1%BB%8B
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu giải đáp kiến nghị. Ảnh: TH

 

175834L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20s%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20gi%E1%BA%A3i%20%C4%91%C3%A1p%20%C3%BD%20ki%E1%BA%BFn
Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu giải đáp ý kiến. Ảnh: TH

 

Trên tinh thần xây dựng, cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân; các phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp nêu ra đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị chức năng lắng nghe, giải đáp một cách thuyết phục. Các ý kiến góp ý, đề xuất được tiếp thu đầy đủ với tinh thần cầu thị. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền kịp thời chấn chỉnh, xử lý và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển; qua đó, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

175348Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20L%C3%AA%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tu%E1%BA%A5n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu kết luận Chương trình. Ảnh: TH

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao các ý kiến tham gia, chia sẻ đầy trách nhiệm, tâm huyết của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Chương trình.

Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục xem xét, giải quyết các kiến nghị còn tồn đọng của doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các doanh nghiệp  tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phục hồi và mở rộng sản xuất; tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc thì doanh nghiệp có thể đề nghị, kiến nghị để được giải quyết sớm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp- Doanh nhân” không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động, điều hành mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, hợp tác cùng phát triển.

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/chuong-trinh-ca-phe-doanh-nghiep-doanh-nhan-26310.html