Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum năm 2023 tăng 12 bậc

60

baokontum.com.vn

17/04/2024 19:49

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả xếp hạng cho thấy, đối với nhóm của bộ, ngành, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính lần lượt xếp thứ hạng cao nhất.

Đối với nhóm địa phương theo đánh giá, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính; xếp vị trí thứ 2 là thành phố Hải Phòng và Hà Nội xếp thứ 3.

Trong đó, đối với tỉnh Kon Tum năm 2023, Chỉ cải cách hành chính xếp hạng thứ 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 12 bậc so với năm 2022; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 của tỉnh xếp hạng thứ 35/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2022.

Kết quả cụ thể các chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Kon Tum gồm: Chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính xếp hạng 52/63; Chỉ số cải cách thể chế xếp hạng 22/63; Chỉ số cải cách thủ tục hành chính xếp hạng thứ 34/63; Chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính xếp hạng 22/63; Chỉ số cải cách chế độ công vụ xếp hạng 45/63; Chỉ số cải cách tài chính công xếp hạng 51/63; Chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số xếp hạng 32/63; kết quả đánh giá các tiêu chí tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh xếp hạng 28/63.

Vũ Huệ


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/chi-so-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-kon-tum-nam-2023-tang-12-bac-40395.html