Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tu Mơ Rông

30

baokontum.com.vn

23/02/2024 15:24

Chiều 22/2, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trường đoàn làm việc với Huyện ủy Tu Mơ Rông để nắm bắt tình hình lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các địa phương, đơn vị trong huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cơ bản sát với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện xuống cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các tổ chức chính trị – xã hội; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; nhận thức về công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục từng bước được nâng lên…

142455%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Tuy%20 %20%E1%BB%A6y%20vi%C3%AAn%20Ban%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20v%E1%BB%A5%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y,%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Ban%20D%C3%A2n%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20bu%E1%BB%95i%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: HN

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác dân vận của các ngành, lĩnh vực của huyện trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tnh ủy khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hiện nay. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với các nội dung hoạt động của công tác dận vận. Trong công tác tuyên truyền, vận động cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội; tăng cường bám nắm cơ sở; chú trọng việc lấy ý kiến của nhân dân; đảm bảo các hoạt động được công khai, dân chủ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Các ngành, đoàn thể của huyện chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm, quan tâm chăm sóc, phát triển cây cà phê xứ lạnh, các loại cây dược liệu trên địa bàn; kết nối với các doanh nghiệp để phối hợp giúp người dân phát triển các hợp tác xã, mô hình phát triển kinh tế.

Đồng chí cũng đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng ở cơ sở, thành lập khối dân vận cấp xã, thôn, thu hút, tập hợp những người có uy tín, năng lực ở cơ sở cùng tham gia công tác vận động quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn giáo được sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dân vận trên địa bàn….

Hữu Nam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/ban-dan-van-tinh-uy-lam-viec-voi-huyen-uy-tu-mo-rong-38481.html