Liên hoan Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên cụm Tây Nguyên

4

baokontum.com.vn

Tối 20/6, tại hội trường cơ quan Công an tỉnh Kon Tum, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, Công an tỉnh Kon Tum, Đoàn Thanh niên 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Liên hoan Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền phòng, chống m a t ú y trong thanh thiếu niên cụm Tây Nguyên năm 2024.


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/phap-luat-doi-song/lien-hoan-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-trong-thanh-thieu-nien-cum-tay-nguyen-41520.html