Tiếp tục di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở


  22/08/2018 13:01


  Ông Lâm Quang Huy – Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông) cho biết, ngày 21/8, 2 hộ dân cuối cùng trong tổng số 18 hộ ở tại thôn Kon Hia 1 nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Đây là thôn thứ 3 trong huyện Tu Mơ Rông với tổng cộng gần 200 hộ phải di dời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

  Trước đó, 136 hộ dân ở thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) và 42 hộ dân ở thôn Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được di dời đến vùng an toàn hơn.

  UBND huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo 3 xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông và Đăk Rơ Ông có biện pháp hỗ trợ các hộ di dời nhằm giúp người dân ổn định đời sống, không để xảy ra thiếu đói.

  UBND huyện Tu Mơ Rông cũng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ huyện trong công tác khảo sát địa chất, lập phương án di dời tập trung đối với 3 thôn di dời là thôn Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông), thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông)  và thôn Tu Thó (xã Tê Xăng)… để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất trong thời gian tới.

  Văn Phương

  Đi đến nguồn bài viết