Mừng nhà rông mới ở làng Kon Hring, huyện Đăk Tô

487

 

Nhà Rông mới

 

Nhà Rông mới làng Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô nằm ở vị trí trung tâm làng có diện tích sử dụng gần 80m2, chiều cao của mái 15m. Tổng kinh phí xây dựng nhà Rông là 270 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 145 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công quy ra tiền là 125 triệu đồng. Chất liệu xây dựng: cột bê tông, mái lợp tranh, sàn gỗ, vách nứa.

 

Thôn Kon Hring có dân số rất đông gồm: 1619 khẩu, 272 hộ, 95% dân số là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Toàn thôn hiện có 232 ha cây cao su, gần 30 ha cây cà phê đang thu hoạch cho thu nhập cao, ngoài ra còn có gần 30 Ha lúa nước, 120 Ha sắn, đàn trâu bò gần 50 con, cơ bản đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ. Nhiều hộ gia đình đã xây nhà ở kiên cố, mua sắm nhiều dụng cụ sinh hoạt đắt tiền như xe máy, ti vi, tủ lạnh v.v…

 

Có nhà Rông mới, bà con sẽ thường xuyên tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, không tin, không nghe theo kẻ xấu, tập trung sức phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.

 

Tin, ảnh: Kim Sơn

Đi đến nguồn bài viết