Khách sạn tại Kon Tum

[Tin Kon Tum] – Nhà khách Hữu Nghị Khách sạn Đông Dương

– Địa chỉ:  số 73 Bà Triệu – TP. Kon Tum.

– Địa chỉ : số 2 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum.

– ĐT:  0603.911.544

– ĐT: 060.3863334.     Khách sạn Đắk Bla   Khách sạn Quang Trung – 2 sao – 3 sao – Địa chỉ :  số 2 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum. – Địa chỉ :   168 Bà Triệu – TP Kon Tum – ĐT: 060.3863333 – ĐT: (84-60) 862249 ; Fax: (84-60) 863336     Khách sạn Hưng Yên Khách sạn Tây Nguyên – 2 sao  

–  Địa chỉ : 286 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum.

– Địa chỉ  53 Trần hưng Đạo – TP. Kon Tum –  ĐT: 0603.915.016 – ĐT: 060.3869484     Khách sạn Thành Thu Khách sạn Thành Thu 1

– Địa chỉ : 557 (số cũ 326) Phan Đình Phùng -Phường Duy Tân – TP. Kon Tum.

– Địa chỉ : 773 (số cũ 188B) Phan Đình Phùng – Phường Quang Trung – TP. Kon Tum. – ĐT: 060.3862666 – ĐT: 060.3703678 – 0988420691 – Fax: 0603862486 – Fax: 0603917927 – Email: [email protected] – Email: [email protected]     Khách sạn Việt Trâm

 – Địa chỉ :  162 Nguyễn Huệ – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3869334

Khách sạn Đức Bình

 – Địa chỉ : 122A Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3862666

    Khách sạn Thịnh Vượng

 – Địa chỉ : 16B Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum.

 – ĐT: 060.3914729

Khách sạn Bích Lan

 – Địa chỉ : 233 Trần Hưng Đạo – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3913913

    Khách sạn Bích Hải

– Địa chỉ :   270 Trần Hưng Đạo – TP. Kon Tum

– ĐT: 060.3864167

Khách sạn Thịnh Quý 

– Địa chỉ : 215 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum

– ĐT: 060.3912037

    Khách sạn Tân Phú

 – Địa chỉ :  tổ 2 – P. Lê Lợi – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3861095

Khách sạn Anh Đào

– Địa chỉ :   41B Trần Hưng Đạo – TP. Kon Tum

– ĐT: 060.3914042

    Khách sạn Bắc Hương

– Địa chỉ :  88 Trần Hưng Đạo – TP. Kon Tum

– ĐT: 060.3210833

Nhà nghỉ Trúc Hoàng Hà

 – 118 Ngô Quyền – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3913789

    Nhà nghỉ Bảo Nhi

 – 76 Đào Duy Từ – P. Thống Nhất – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3868873

Nhà nghỉ Hồng Yến

 – 7 Nguyễn Huệ – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3912870

    Nhà Nghỉ Ngân Tín

 – Tổ 2 – P. Lê Lợi – TP. Kon Tum

 – ĐT: 060.3855399

      Khách sạn Mini Hòa Bình

– Địa chỉ : 56 Hoàng Thị Loan – Thị trấn Plei Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

– ĐT: 060.3832501

Khách sạn Hải Vân

 – Địa chỉ : 272 Trần Phú – Thị trấn Plei Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

 – ĐT: 060.3832736

   

Khách sạn Đông Dương

 – Địa chỉ :  95 Hùng Vương – Thị trấn Plei Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

 – ĐT: 060.3832206

Khách sạn Phương Dung

– Địa chỉ :  thôn 4, Thị trấn Plei Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

– ĐT: 060.3832381

    Khách sạn Hương Sơn

– Địa chỉ : 121 Hùng Vương – Thị trấn Plei Kần – Huyện Ngọc Hồi – Tỉnh Kon Tum

– ĐT: 060.3831309

Nhà nghỉ Ngọc Bích

 – 75 Hùng Vương – Thị trấn Đắk Tô – Huyện Đắk Tô – Tỉnh Kon Tum

 – ĐT: 060.3831236

       

Nguồn bài viết