Di tích lịch sử Ngục Kon Tum

870


Body:
Di tích Ngục Kon Tum
Di tích lịch sử Ngục Kon Tum đã được xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia, di tích nằm trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đây là nơi thực dân Pháp đã giam giữ các chiến sỹ cách mạng của ta trong thời kỳ năm 1930 – 1931. Những ngôi mộ của những chiến sỹ vô danh, nhà ngục, các vật chứng tàn bạo của nhà ngục, những dấu tích của nó được thể hiện ngay trước mắt chúng ta, về một minh chứng hùng hồn về một cuộc đấu tranh đầy đau thương và mất mát, hy sinh nhưng vô cùng kiên cường, anh dũng của dân tộc ta trên con đường giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.
Loại: Tin tức du lịch
Published: 19/08/2010 10:55 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ItemImg: /_layouts/LacVietBIO/fckUploadKontum_ThanhPho/Anh du lich/nguc kon tum.jpg
ReadCounter: 8.987
MapPosition: 14.343577,107.990674Đi đến nguồn bài viết