Di tích lịch sử ngục Đăk Glei

599

Body:

Nhà tù Đăk Glei

Ngục Đăk Glei nằm ở phía Bắc thị trấn Đăk Glei, đi theo quốc lộ 14. ngục được xây dựng năm 1932 là nơi thực dân pháp đã giam giữ các chiến sỹ cách mạng Việt Nam trong những năm 1932 – 1954, trong đó có Nhà thơ Tố Hữu. Di tích ngục Đăk Glei đã được xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia, nơi đây hàng năm vẫn là điểm hẹn của các cán bộ lão thành ôn lại những kỷ niêm của thời đã qua. Du khách thăm quan khu du lịch này như thấy lại được tinh thần và ý chí cách mạng quật cường của những chiến sỹ cộng sản bị giam giữ, tù đày tại các nhà lao, nhà ngục của bon thực dân đế quốc.

Loại: Tin tức du lịch Published: 19/08/2010 11:05 SA ItemStatus: 3 TopItem: Không ItemImg: /_layouts/LacVietBIO/fckUploadKontum_ThanhPho/Anh du lich/nguc dak lay.jpg ReadCounter: 6.104 MapPosition: 15.102101,107.705647

Đi đến nguồn bài viết