Xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tại xã Đăk Rơ Wa

24

baokontum.com.vn

01/03/2024 20:35

Những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Kon Tum xuất hiện dịch lở mồm long móng trên đàn bò. Để dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, thành phố quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tạo tâm lý yên tâm cho người chăn nuôi.

161239Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%E1%BA%ABn%20ch%E1%BB%AFa%20b%E1%BB%87nh%20LMLM%20cho%20b%C3%B2

Người dân chữa bệnh lở mồm long móng cho bò. Ảnh: MP-TN

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 15 con bò tại thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa mắc bệnh lở mồm long móng. Để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan, cùng với việc tập trung hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chữa trị bệnh lở mồm long móng, ngành chức năng thành phố phối hợp với các xã, phường chủ động rà soát đàn gia súc, tổ chức tiêm 3.000 liều văcxin lở mồm long móng cho gia súc vùng dịch, 5 xã, phường vùng lân cận; tăng cường hiệu suất tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, vận động nhân dân chăn nuôi nâng cao ý thức, chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Ngoài sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền, cơ quan chức năng thành phố và cơ sở trong công tác dập dịch, mỗi hộ chăn nuôi cũng nâng cao ý thức tự giác trong công tác khống chế dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Minh Phượng – Trọng Nghĩa


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/xuat-hien-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-dan-bo-tai-xa-dak-ro-wa-38608.html