Xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

0
127


21/05/2019 06:25


Xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng tạo nên thành công trên nhiều lĩnh vực, những năm qua, các cấp, các ngành của thành phố Kon Tum, trong đó nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá… Qua đó, sức mạnh khối đại đoàn kết đã được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Ông Hà Đường – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum cho biết: Phát huy vai trò tập hợp quần chúng, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động này là nòng cốt để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp nối thành công từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân; qua đó, phát huy nội lực, sức mạnh tổng hợp từ cộng đồng dân cư, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng thôn làng, khu dân cư văn hóa…

Tính từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức được 1.127 cuộc tuyên truyền tại 183 khu dân cư, thông qua các hình thức như các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt đoàn thể ở khu dân cư; chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần tại các thôn đồng bào DTTS… thu hút 116.460 lượt người dân tham gia.

Loading...

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện các chương trình, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng 16 tuyến phố văn minh; xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư… tạo được sự đồng thuận cao trong dân.

Trong các năm qua, hoạt động “Vì người nghèo” và an sinh xã hội cũng được thành phố Kon Tum duy trì nề nếp. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực triển khai xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Trong 10 năm qua, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” thành phố và các xã, phường đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố được hơn 10,2 tỷ đồng và Quỹ “Vì người nghèo” xã, phường được 1,5 tỷ đồng. Từ các nguồn tài trợ, thành phố Kon Tum đã xây dựng được 533 nhà Đại đoàn kết.

Cũng trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn chú trọng lồng ghép các chương trình xóa đói giảm nghèo, các mô hình, dự án của chính quyền và các tổ chức thành viên để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở, tạo sinh kế, học bổng khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo… Những việc làm thiết thực đó góp phần quan trọng thực hiện tốt các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xóa nhà tạm, cải thiện đời sống của nhân dân.

Để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, một trong những việc làm được MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Kon Tum chú trọng thực hiện là tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Hàng năm, 100% khu dân cư trên địa bàn đều tổ chức tốt ngày hội với nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, bữa cơm đại đoàn kết…

Theo ông Hà Đường, MTTQ các cấp của thành phố tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ các cấp cũng thường xuyên phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân nhằm phát hiện kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền đề ra những chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp; ngăn chặn những tác động có ảnh hưởng xấu đến tư tưởng người dân; phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện tốt phương châm “tốt đời, đẹp đạo”; vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Nhờ đó, đến nay, toàn thành phố đã có 152 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 83,06 %; có 30.371 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 80,15%.

Với việc củng cố vững chắc và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở thành phố Kon Tum; từ đó, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh về mọi mặt.
Dân làng Kon Drei, xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) đánh cồng chiêng, múa xoang mừng nhà rông mới. Ảnh: TQ

 

Thiên Hương

Đi tới nguồn bài viết

Loading...