Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS ở Nú Vai

5

baokontum.com.vn

23/09/2022 13:05

Tôi trở lại làng kháng chiến Nú Vai (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) trong một ngày cuối tháng 9. Hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Làng Nú Vai hiện ra vừa thân quen, vừa tràn trề “sức sống mới”. Thôn Nú Vai đang tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS với quyết tâm “về đích” trong năm 2022.

Sau 2 năm, chúng tôi mới có dịp về thăm lại thôn Nú Vai. Từ một thôn còn nhiều khó khăn, giờ đây người dân Nú Vai đã có cuộc sống vật chất và tinh thần ổn định. Con đường bê tông được Nhà nước đầu tư cách đây vài năm dẫn từ đầu đến cuối thôn được người dân trồng hoa dọc hai bên đường rất đẹp.

Thôn Nú Vai có 98 hộ với 318 nhân khẩu, trong đó có đến 97 hộ là người dân tộc Giẻ – Triêng sinh sống.

Với bề dày truyền thống cách mạng, người dân Nú Vai luôn đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chính vì thế, Huyện ủy, UBND huyện Đăk Glei chọn Nú Vai là thôn điểm xây dựng thôn nông thôn mới vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022-2025 để có thêm kinh nghiệm nhân ra diện rộng trên địa bàn.


Thôn Nú Vai phấn đấu trở thành thôn nông thôn mới vùng đồng bào DTTS vào cuối năm 2022. Ảnh: B.C

 

Ông A Xê- Trưởng thôn Nú Vai chia sẻ: Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đăk Kroong, Chi bộ thôn Nú Vai đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể một cách khoa học, thiết thực, cụ thể, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS vào cuối năm 2022. Bám sát 10 tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh về xây dựng thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2022 – 2025), các đoàn thể chính trị- xã hội và người dân trong thôn Nú Vai đang ra sức thực hiện các tiêu chí còn lại chưa đạt gồm tiêu chí số 4 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 9 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Bà Hoàng Thị Thủy – Chủ tịch UBND xã Đăk Kroong cho biết: Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022– 2025 theo Quyết định số 147/QĐ của UBND tỉnh, UBND xã Đăk Kroong đã chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Đối với thôn Nú Vai, xã đã xây dựng nghị quyết, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội ở thôn đều đăng ký thực hiện một việc làm thiết thực như tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường; trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; tập trung phát triển mô hình sản xuất cây, con có giá trị kinh tế cao; phát triển các phong trào văn hóa – văn nghệ – thể dục thể thao; vận động người dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây đựng đời sống văn hóa. UBND xã Đăk Kroong cũng tập trung chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, với quan điểm là huy động sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn thôn và kêu gọi các mạnh thường quân chung tay đóng góp xây dựng…

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, đến nay thôn Nú Vai đã hoàn thành 8/10 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2022- 2025). Hiện nay, thôn Nú Vai đang tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và huy động sự chung tay, góp sức của người dân để hoàn thành tiêu chí số 4 về thông tin và truyền thông và tiêu chí số 9 về môi trường và an toàn thực phẩm, phấn đấu hoàn thành đủ 10/10 tiêu chí để được công nhận thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS trong năm 2022.        

Bảo Châu


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi-vung-dong-bao-dtts-o-nu-vai-26395.html