Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

22

vietnamnet.vn

{“article”:{“id”:”2225239″,”title”:”Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?”,”description”:”Sau khi lên ngôi, vị vua này quan tâm tới việc đặt quốc hiệu để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.”,”contentObject”:{“content”:””,”conclusion”:””,”quizs”:[{“type”:1,”question”:”Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?”,”answers”:[{“answer”:”Minh Mạng”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Gia Long”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Tự Đức”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Thiệu Trị”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Sau khi Gia Long lên ngôi vua năm 1802, ngoài việc ổn định về mặt tổ chức của vương triều, ông quan tâm tới việc đặt quốc hiệu đất nước để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.</p>\n<p>Năm 1803, vua Gia Long có ý định xin nhà Thanh đặt quốc hiệu là Nam Việt nhưng không được đồng ý do dễ gây nhầm lẫn với nước Nam Việt của Triệu Đà xưa. Vua Gia Long nhiều lần gửi thư biện giải, sau đó được đồng ý đổi tên nước là Việt Nam.</p>\n<p>Tháng 2 năm Giáp Tý 1804, vua Gia Long ban chiếu đặt quốc hiệu mới là Việt Nam. Trong chiếu chỉ có ghi:</p>\n<p><em>“Đế vương dựng nước, trước phải trọng Quốc hiệu để tỏ thống nhất. Xét từ các đấng tiên thánh vương ta xây nền dấy nghiệp, mở đất Viêm bang, gồm cả đất đai từ Việt Thường về Nam, nhân đó lấy chữ Việt mà đặt tên nước… nên định lấy ngày 17 tháng 2 năm nay, kính cáo Thái miếu, cải chính Quốc hiệu là Việt Nam, để dựng nền lớn, truyền lâu xa.</em></p>\n<p><em>Phàm công việc nước ta việc gì quan hệ đến Quốc hiệu và thư từ báo cáo với nước ngoài, đều lấy Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là An Nam nữa”.</em></p>”,”id”:”ca53332c-7c91-400b-a668-57d09316fa22″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Dưới triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam tồn tại bao nhiêu năm?”,”answers”:[{“answer”:”14 năm”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”24 năm”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”34 năm”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”44 năm”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Dưới vương triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong suốt 34 năm, từ 1804 – 1838. Sau đó, vua Minh Mạng nối ngôi và cho đổi quốc hiệu là Đại Nam. Cho đến ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng, toàn diện nhất.</p>”,”id”:”e62fff9f-04d7-4d05-aa2b-ff4b76fc0742″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Ai là người từng tiên tri tên nước ta là Việt Nam?”,”answers”:[{“answer”:”Nguyễn Bỉnh Khiêm”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Nguyễn Đình Chiểu”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Nguyễn Công Trứ”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Chu Văn An”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Dù quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện vào năm 1804, thời vua Gia Long, nhưng một số tài liệu cho rằng tên gọi Việt Nam đã xuất hiện rất lâu trước đó. Hai tiếng Việt Nam từng được Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắc tới trong bài thơ chữ Hán “Sơn hà hải động thường vịnh” (Vịnh về núi non sông biển).</p>\n<p>Trong các bài thơ gửi trạng nguyên Giáp Hải (1515 – 1585), Trạng Trình cũng viết: “Tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại/ Tiền hậu quang huy chiếu Việt Nam” và trong bài gửi trạng Nguyễn Thuyến, ông cũng nhắc tới tên gọi Việt Nam: “Tiền đồ vĩ đại quân tu ký/ Thùy thị công danh trọng Việt Nam”.</p>\n<p>Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số một nước Việt.</p>”,”id”:”733ab257-9ff7-4e70-81f7-bbbf034bd38b”,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Đại Ngu là tên gọi nước ta dưới triều đại nào?”,”answers”:[{“answer”:”Đinh”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Tiền Lý”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Hậu Lê”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Hồ”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”}],”explain”:”<p>Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi lên ngôi vua năm 1400, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu. Chữ “Ngu” ở đây có nghĩa là yên vui, hòa bình. Hồ Quý Ly chọn quốc hiệu này vì nhận mình là con cháu của Ngu Thuấn – một trong ngũ đế nổi tiếng của Trung Quốc thời thượng cổ. Đại Việt sử ký toàn thư có đoạn nhận xét: “Không phải mả nhà mình mà cúng là siểm nịnh”.</p>”,”id”:”a8f6f7d7-b152-4d0f-b214-f7479193298e”,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”},{“type”:1,”question”:”Quốc hiệu nào sau đây được sử dụng hơn 700 năm?”,”answers”:[{“answer”:”Giao Châu”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Đại Việt”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:true,”isAnswer”:”true”},{“answer”:”Đại Cồ Việt”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”},{“answer”:”Đại Nam”,”mediaUrl”:””,”correctAnswer”:false,”isAnswer”:”false”}],”explain”:”<p>Quốc hiệu Đại Cồ Việt được vua Lý Thánh Tông đổi thành Đại Việt ngay sau khi lên ngôi vào năm 1054. Với việc đổi tên nước, vua nuôi hoài bão xây dựng đất nước văn minh, hùng mạnh. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại khoảng 723 năm, không liên tục từ năm 1054 đến 1804, trải qua các triều Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc và nhà Tây Sơn, bị gián đoạn trong 7 năm thời nhà Hồ và 20 năm thời thuộc Minh. &nbsp;</p>”,”id”:”eed7d212-529d-46af-be68-12c6d51effe4″,”mediaUrl”:””,”answerType”:1,”newsQuizTypeEnumToInt”:1,”newsQuizAnswerIsAnswer”:”false”}]},”displayType”:6,”options”:65536,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-2225239.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-348.jpg”,”fullAvatarFbUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-349.jpg”,”updatedDate”:”2023-12-10T11:37:24″,”isHiddenDescription”:””,”publishDateDisplay”:”10/12/2023″,”hasCover”:false},”articlesSameCategory”:[{“id”:”2224954″,”title”:”Kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô nằm ở tỉnh nào?”,”description”:”Nơi đây từng được vua Quang Trung chọn đặt kinh đô mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-dau-2224954.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/kinh-thanh-phuong-hoang-trung-do-nam-o-tinh-nao-335.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-09T12:10:10″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2224507″,”title”:”Nơi nào được mệnh danh là ‘quê hương’ của vàng?”,”description”:”Nơi đây sở hữu những mỏ vàng đồ sộ, được ví như “quê hương” của thứ kim loại quý giá này.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/noi-nao-la-que-huong-cua-vang-quoc-gia-nao-nhieu-vang-nhat-the-gioi-2224507.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/noi-nao-duoc-menh-danh-la-que-huong-cua-vang-387.jpeg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-08T11:03:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2224111″,”title”:”Thành phố nào nước ta là ‘hòn ngọc biển Đông’?”,”description”:”Thành phố này được mệnh danh là “hòn ngọc của biển Đông” hay “viên ngọc xanh”. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là trung tâm du lịch lớn của cả nước.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thanh-pho-nao-nuoc-ta-duoc-menh-danh-la-hon-ngoc-cua-bien-dong-2224111.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thanh-pho-nao-nuoc-ta-la-hon-ngoc-bien-dong-613.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-07T12:49:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2223568″,”title”:”Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?”,”description”:”Ông là một nhà thơ nổi tiếng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng…”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/nha-tho-noi-tieng-nao-26-tuoi-da-lam-bo-truong-2223568.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nha-tho-noi-tieng-nao-26-tuoi-da-lam-bo-truong-440.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-06T10:33:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2223116″,”title”:”Hồ nước ngọt nào ở nước ta nằm trên miệng núi lửa?”,”description”:”Hồ chứa nước ngọt này được xây dựng trên miệng núi lửa giống như lòng chảo, nhằm trữ nước phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-2223116.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ho-nuoc-ngot-nao-o-nuoc-ta-nam-tren-mieng-nui-lua-411.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-05T11:13:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2222658″,”title”:”Trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu, ai có quan hệ cha con?”,”description”:”14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu đáp ứng tiêu chí là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, hoặc đứng đầu một vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, hoặc là nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-2222658.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/trong-14-anh-hung-dan-toc-tieu-bieu-ai-co-quan-he-cha-con-902.webp”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-04T12:14:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2222264″,”title”:”Cột mốc biên giới nào cao nhất Việt Nam?”,”description”:”Đây là cột mốc biên giới nằm giữa Việt Nam và Trung Quốc, được mệnh danh là “nóc nhà biên cương” của nước ta.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-2222264.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cot-moc-bien-gioi-nao-cao-nhat-viet-nam-421.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-03T12:17:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221963″,”title”:”Ngã ba Đông Dương thuộc tỉnh nào nước ta?”,”description”:”Ngã ba Đông Dương là điểm tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Nơi đây được mệnh danh là khu vực “một con gà gáy ba nước đều nghe”.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-2221963.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nga-ba-dong-duong-thuoc-tinh-nao-nuoc-ta-305.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-02T10:52:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221539″,”title”:”Ngôi chùa nào ở nước ta được đúc hoàn toàn bằng đồng?”,”description”:”Đây là ngôi chùa đồng lớn nhất, nằm ở độ cao nhất cả nước và cũng là ngôi chùa trên đỉnh núi bằng đồng lớn nhất châu Á.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-2221539.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngoi-chua-nao-o-nuoc-ta-duoc-duc-hoan-toan-bang-dong-416.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-12-01T10:43:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2221105″,”title”:”Con đường nào ở Hà Nội do Bác Hồ đặt tên?”,”description”:”Đây là con đường ở Hà Nội do Bác Hồ trực tiếp đặt tên. Con đường này không mang tên danh nhân, cũng không mang tên các sản phẩm hàng hóa.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/con-duong-nao-o-ha-noi-do-bac-ho-dat-ten-2221105.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/con-duong-nao-o-ha-noi-do-bac-ho-dat-ten-695.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-30T11:54:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2220643″,”title”:”Con cháu dòng họ nào xưa kia thường mang tên các loài cá?”,”description”:”Những thế hệ đầu tiên của dòng họ này thường mang tên các loài cá do nguồn gốc xuất thân từ nghề chài lưới.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/con-chau-dong-ho-nao-xua-kia-thuong-mang-ten-cac-loai-ca-2220643.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/ai-khong-mang-ho-tran-nhung-lam-vua-nha-tran-1-647.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-29T11:37:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2220126″,”title”:”Tên ai được chọn đặt cho nhiều con đường ở TP.HCM nhất?”,”description”:”Tên danh nhân này được chọn để đặt tên đường nhiều nhất ở TP.HCM. Chưa kể đến những tỉnh thành khác, có 5 con đường khác nhau mang tên ông tại các quận ở thành phố này.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ten-ai-duoc-chon-dat-cho-nhieu-con-duong-o-tp-hcm-nhat-2220126.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ten-ai-duoc-chon-dat-cho-nhieu-con-duong-o-tphcm-nhat-389.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-28T09:58:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219685″,”title”:”Ai là người duy nhất được đặt tên đường khi còn sống?”,”description”:”Ông là trường hợp đặc biệt ở nước ta vì ngay khi còn sống đã được đặt tên đường. Hiện tên của ông còn được dùng để đặt cho nhiều trường học trên cả nước.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ai-la-nguoi-duy-nhat-duoc-dat-ten-duong-khi-con-song-2219685.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ai-la-nguoi-duy-nhat-duoc-dat-ten-duong-khi-con-song-592.webp”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-27T11:20:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219355″,”title”:”Ngai vàng duy nhất nào còn lại ở nước ta?”,”description”:”Đây là chiếc ngai vàng duy nhất còn lưu giữ đến ngày nay, được xếp hạng bảo vật quốc gia.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngai-vang-duy-nhat-nao-con-ton-tai-o-nuoc-ta-2219355.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/ngai-vang-duy-nhat-nao-con-lai-o-nuoc-ta-310.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-26T10:05:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2219070″,”title”:”Thử thách IQ với 5 câu đố tìm quy luật dãy số”,”description”:”Dựa vào dãy số cho trước, bạn hãy tìm ra quy luật và điền con số tiếp theo vào dấu hỏi chấm.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thu-thach-iq-voi-5-cau-do-tim-quy-luat-day-so-2219070.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/thu-thach-iq-voi-5-cau-do-tim-quy-luat-day-so-365.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-25T11:02:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2218624″,”title”:”Đâu là tuyến đường sắt đầu tiên của nước ta?”,”description”:”Được xây dựng vào năm 1881, tuyến đường sắt này đã làm thay đổi tư duy giao thông của người Việt bấy giờ khi chỉ có hai phương tiện là ngựa và ghe thuyền.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/dau-la-tuyen-duong-sat-dau-tien-cua-viet-nam-2218624.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/duong-sat-414.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-24T10:20:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2218148″,”title”:”Tỉnh nào có tên huyện trùng với tên cù lao?”,”description”:”Vùng đất ở miền Tây Nam Bộ này nằm tách biệt hẳn với đất liền, có đặc thù sinh thái tự nhiên rất đa dạng.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-nao-co-ten-huyen-trung-voi-ten-cu-lao-2218148.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/tinh-nao-co-ten-huyen-trung-voi-ten-cu-lao-447.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-23T11:33:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217695″,”title”:”Đâu là thành phố thuộc thành phố đầu tiên của nước ta?”,”description”:”Đây là thành phố đầu tiên của nước ta thuộc loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thanh-pho-nao-la-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-dau-tien-cua-nuoc-ta-2217695.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/dau-la-thanh-pho-thuoc-thanh-pho-dau-tien-cua-nuoc-ta-360.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-22T09:51:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2217324″,”title”:”Thị xã duy nhất nào của nước ta trực thuộc thành phố?”,”description”:”Đây là thị xã duy nhất của nước ta trực thuộc thành phố. Nơi đây có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa nổi tiếng.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/thi-xa-duy-nhat-nao-cua-nuoc-ta-truc-thuoc-thanh-pho-2217324.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/thi-xa-duy-nhat-nao-cua-nuoc-ta-truc-thuoc-thanh-pho-496.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-21T11:12:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216856″,”title”:”Tỉnh duy nhất nào ở Tây Nguyên không có đường biên giới quốc tế?”,”description”:”Trong khi Kon Tum có biên giới giáp với cả Lào và Campuchia, có một tỉnh Tây Nguyên không có đường biên giới với quốc gia nào.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-o-tay-nguyen-khong-co-duong-bien-gioi-quoc-te-2216856.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/w-da-lat-dat-nen-2-2-647-552.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-20T11:35:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216561″,”title”:”Tượng Nữ thần tự do từng được đặt ở đâu Hà Nội?”,”description”:”Phiên bản tượng Nữ thần tự do xuất hiện ở Hà Nội từ rất sớm, khoảng năm 1887 và tồn tại ngót nghét nửa thế kỷ. Vị trí đặt tượng từng bị thay đổi nhiều lần.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tuong-nu-than-tu-do-tung-duoc-dat-o-dau-ha-noi-2216561.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/tuong-nu-than-tu-do-tung-duoc-dat-o-dau-ha-noi-426.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-19T12:21:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2216278″,”title”:”Quần đảo nào ở nước ta có nhiều đảo nhất?”,”description”:”Theo tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đây là quần đảo có trên 360 đảo với sự đa dạng sinh học cao.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/quan-dao-nao-o-nuoc-ta-co-nhieu-dao-nhat-2216278.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/quan-dao-nao-o-nuoc-ta-co-nhieu-dao-nhat-279.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-18T08:51:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215925″,”title”:”Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tổ chức lần đầu tiên vào năm nào?”,”description”:”Năm 1957, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục – nơi Việt Nam là một thành viên – quyết định lấy 20/11 làm ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-to-chuc-lan-dau-tien-vao-nam-nao-2215925.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/ngay-nha-giao-viet-nam-to-chuc-lan-dau-tien-vao-nam-nao-347.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-17T09:45:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215523″,”title”:”Tỉnh duy nhất nào ở phía Nam nước ta có núi đá vôi?”,”description”:”Đá vôi ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Đây là tỉnh duy nhất ở miền Nam nước ta có núi đá vôi.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-nao-o-phia-nam-nuoc-ta-co-nui-da-voi-2215523.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/tinh-duy-nhat-nao-o-phia-nam-nuoc-ta-co-nui-da-voi-393.jpg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-16T11:01:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false},{“id”:”2215061″,”title”:”Tỉnh nào có đầm phá lớn nhất Đông Nam Á?”,”description”:”Đây là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, chiếm khoảng 11% diện tích đầm phá ven bờ của nước ta.”,”displayType”:6,”category”:{“name”:”Trắc nghiệm”,”detailUrl”:”/giao-duc/trac-nghiem”,”wikiCategoryDetailUrl”:”/ho-so/giao-duc/trac-nghiem”,”relatedIds”:[“000014″,”000013″,”000016″,”000053″,”000017″,”000015″],”subIds”:[“000006″,”000011″,”000014″,”000015″,”000012″,”000013″,”000017″,”000053″,”000016″,”011BC2″],”fullAvatarUrl”:””,”fullFacebookShareUrl”:””},”displayTypeToInt”:6,”detailUrl”:”https://vietnamnet.vn/tinh-nao-co-he-dam-pha-lon-nhat-dong-nam-a-2215061.html”,”fullAvatarUrl”:”https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/tinh-nao-co-dam-pha-lon-nhat-dong-nam-a-457.jpeg”,”isFee”:false,”priority”:0,”zoneId”:””,”publishDate”:”2023-11-15T11:38:00″,”option”:65536,”avatarIconPosition”:0,”updatedDate”:”0001-01-01T00:00:00″,”isPin”:false}],”pageIndex”:0,”totalPage”:0,”articlePage”:0}

Chủ Nhật, 10/12/2023 – 11:37

Sau khi lên ngôi, vị vua này quan tâm tới việc đặt quốc hiệu để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.

1. Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?

Minh Mạng

Gia Long

Tự Đức

Thiệu Trị

Chính xác

Sau khi Gia Long lên ngôi vua năm 1802, ngoài việc ổn định về mặt tổ chức của vương triều, ông quan tâm tới việc đặt quốc hiệu đất nước để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.

Năm 1803, vua Gia Long có ý định xin nhà Thanh đặt quốc hiệu là Nam Việt nhưng không được đồng ý do dễ gây nhầm lẫn với nước Nam Việt của Triệu Đà xưa. Vua Gia Long nhiều lần gửi thư biện giải, sau đó được đồng ý đổi tên nước là Việt Nam.

Tháng 2 năm Giáp Tý 1804, vua Gia Long ban chiếu đặt quốc hiệu mới là Việt Nam. Trong chiếu chỉ có ghi:

“Đế vương dựng nước, trước phải trọng Quốc hiệu để tỏ thống nhất. Xét từ các đấng tiên thánh vương ta xây nền dấy nghiệp, mở đất Viêm bang, gồm cả đất đai từ Việt Thường về Nam, nhân đó lấy chữ Việt mà đặt tên nước… nên định lấy ngày 17 tháng 2 năm nay, kính cáo Thái miếu, cải chính Quốc hiệu là Việt Nam, để dựng nền lớn, truyền lâu xa.

Phàm công việc nước ta việc gì quan hệ đến Quốc hiệu và thư từ báo cáo với nước ngoài, đều lấy Việt Nam làm tên nước, không được quen xưng hiệu cũ là An Nam nữa”.

2. Dưới triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam tồn tại bao nhiêu năm?

14 năm

24 năm

34 năm

44 năm

Chính xác

Dưới vương triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong suốt 34 năm, từ 1804 – 1838. Sau đó, vua Minh Mạng nối ngôi và cho đổi quốc hiệu là Đại Nam. Cho đến ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, quốc hiệu Việt Nam được sử dụng phổ biến với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng, toàn diện nhất.

3. Ai là người từng tiên tri tên nước ta là Việt Nam?

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Công Trứ

Chu Văn An

Chính xác

Dù quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện vào năm 1804, thời vua Gia Long, nhưng một số tài liệu cho rằng tên gọi Việt Nam đã xuất hiện rất lâu trước đó. Hai tiếng Việt Nam từng được Nguyễn Bỉnh Khiêm nhắc tới trong bài thơ chữ Hán “Sơn hà hải động thường vịnh” (Vịnh về núi non sông biển).

Trong các bài thơ gửi trạng nguyên Giáp Hải (1515 – 1585), Trạng Trình cũng viết: “Tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại/ Tiền hậu quang huy chiếu Việt Nam” và trong bài gửi trạng Nguyễn Thuyến, ông cũng nhắc tới tên gọi Việt Nam: “Tiền đồ vĩ đại quân tu ký/ Thùy thị công danh trọng Việt Nam”.

Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, coi ông là nhà tiên tri số một nước Việt.

4. Đại Ngu là tên gọi nước ta dưới triều đại nào?

Đinh

Tiền Lý

Hậu Lê

Hồ

Chính xác

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi lên ngôi vua năm 1400, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu. Chữ “Ngu” ở đây có nghĩa là yên vui, hòa bình. Hồ Quý Ly chọn quốc hiệu này vì nhận mình là con cháu của Ngu Thuấn – một trong ngũ đế nổi tiếng của Trung Quốc thời thượng cổ. Đại Việt sử ký toàn thư có đoạn nhận xét: “Không phải mả nhà mình mà cúng là siểm nịnh”.

5. Quốc hiệu nào sau đây được sử dụng hơn 700 năm?

Giao Châu

Đại Việt

Đại Cồ Việt

Đại Nam

Chính xác

Quốc hiệu Đại Cồ Việt được vua Lý Thánh Tông đổi thành Đại Việt ngay sau khi lên ngôi vào năm 1054. Với việc đổi tên nước, vua nuôi hoài bão xây dựng đất nước văn minh, hùng mạnh. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại khoảng 723 năm, không liên tục từ năm 1054 đến 1804, trải qua các triều Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc và nhà Tây Sơn, bị gián đoạn trong 7 năm thời nhà Hồ và 20 năm thời thuộc Minh.  

back_to_top


Nguồn bài viết:
https://vietnamnet.vn/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-2225239.html