Tuyên truyền Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia)

0
280

 Giao lưu hữu nghị biên giới

Loading...

Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất


Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nội dung và hình thức phù hợp  nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia nói chung và mối quan hệ truyền thống của tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, Đông bắc Campuchia nói riêng; nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào), nhất là mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhân dân và Quân đội, Công an ba  nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Qua đó, góp phần bảo vệ biên giới của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành có liên quan, triển khai công tác tuyên truyền hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào) tại tỉnh Kon Tum đảm bảo mục đích, ý nghĩa, thời gian, nội dung theo Kế hoạch số 161/KH-BCĐ ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Giao lưu hữu nghị lần thứ nhất./.

                                                                                                                         Lê Hằng

Đi đến nguồn bài viết

Loading...