Tuổi trẻ Kon Tum ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

53

baokontum.com.vn

10/10/2023 15:54

Ngày 10/10, tại huyện Đăk Hà, Tỉnh đoàn phối hợp VNPT Kon Tum, Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Kon Tum tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

154743Tu%E1%BB%95i%20tr%E1%BA%BB%20Kon%20Tum%20ra%20qu%C3%A2n%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20%E1%BB%A9ng%20ng%C3%A0y%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i%20s%E1%BB%91%20Qu%E1%BB%91c%20gia%20n%C4%83m%202023

Tuổi trẻ Kon Tum ra quân hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Ảnh: TT

 

Dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin- Truyền thông, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, VNPT Kon Tum, Ngân hàng BIDV chi nhánh Kon Tum; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và trên 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Với chủ đề năm Dữ liệu Quốc gia “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, Lễ phát động kêu gọi các tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, các tổ chức đoàn tập trung vào các hoạt động như: Ra quân, phổ biến hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng; nhân rộng các mô hình chuyển đổi số; thúc đẩy mua sắm trực tuyến; thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; thúc đẩy sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt… Qua đó, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu cuộc cách mạng 4.0 cũng như chuyển đổi số đồng bộ trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

154814Trao%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20qu%C3%A9t%20m%C3%A3%20QR Code%20thanh%20to%C3%A1n%20t%E1%BA%A1i%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20kinh%20doanh%20cho%20Huy%E1%BB%87n%20%C4%91o%C3%A0n%20%C4%90%C4%83k%20H%C3%A0

Trao mô hình quét mã QR-Code thanh toán tại cơ sở kinh doanh cho Huyện đoàn Đăk Hà. Ảnh: TT

 

Tại Lễ phát động, Ban tổ chức Chương trình trao mô hình quét mã QR-Code thanh toán tại cơ sở kinh doanh cho Huyện đoàn Đăk Hà. Đồng thời, ra quân hỗ trợ người dân nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ số hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023.

Tất Thành

 


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/tuoi-tre-kon-tum-ra-quan-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-nam-2023-33204.html