Từ ngày 21/5, phân cấp thực hiện công tác đăng ký xe

41

baokontum.com.vn

20/05/2022 17:43

Kể từ ngày 21/5, Công an 10 huyện, thành phố và Công an 5 xã trên địa bàn tỉnh được Công an tỉnh phân cấp thực hiện công tác đăng ký xe vì đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Cụ thể, đối với công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, phân cấp cho 9 đơn vị Công an cấp huyện, gồm Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Kon Plông. Riêng địa bàn thành phố Kon Tum do Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thực hiện.

Đối với công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phân cấp cho Công an thành phố Kon Tum và Công an 9 huyện (Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, Kon Plông) và Công an 5 xã đủ điều kiện (gồm Công an xã Đăk La – Công an huyện Đăk Hà; Công an xã Đăk Hring – Công an huyện Đăk Hà; Công an xã Diên Bình – Công an huyện Đăk Tô; Công an xã Đăk Xú – Công an huyện Ngọc Hồi; Công an xã Pờ Y – Công an huyện Ngọc Hồi) thực hiện.

Ngoài ra, chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an với mức độ 3 (đối với trường hợp đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe) và mức độ 4 (đối với đăng ký tạm thời; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được).

Trước đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đánh giá các điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất để thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sửa đổi quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Sau khi xác định được các đơn vị đủ điều kiện, Công an tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại mỗi đơn vị để cấp các trang thiết bị, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe; tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng kí xe nắm vững nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/tu-ngay-21-5-phan-cap-thuc-hien-cong-tac-dang-ky-xe-23876.html