Trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 100 triệu đồng

34

baokontum.com.vn

07/02/2023 11:38

Sáng 7/2, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 100 triệu đồng của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi nhánh Kon Tum trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Kon Tum.

111906C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C3%94%20t%C3%B4%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BA%A3i%20 %20Chi%20nh%C3%A1nh%20Kon%20Tum%20trao%20t%E1%BA%B7ng%20Qu%E1%BB%B9%20%20%E2%80%9CV%C3%AC%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ngh%C3%A8o%E2%80%9D%20t%E1%BB%89nh%20s%E1%BB%91%20ti%E1%BB%81n%20100%20tri%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BB%93ng
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền trao tặng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Ảnh: NĐB

 

Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi nhánh Kon Tum cho biết, nguồn kinh phí trao tặng trên là sự đóng góp, chia sẻ của cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị với mong muốn giúp người nghèo tỉnh Kon Tum giảm bớt khó khăn hơn trong cuộc sống.

Nguyễn Đăng Bình

 

                                                                                                                                       


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/trao-tang-quy-vi-nguoi-ngheo-tinh-100-trieu-dong-28212.html