Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân

41

Chúng ta đang đón xuân mới- một mùa xuân đặc biệt: Mừng năm Canh Tý 2020 vượt khó thành công, nhiệm kỳ 2016-2020 nhiều thắng lợi, chặng đường đổi mới (1986-2021) với những thành tựu vượt bậc và vững tin tiến bước vào hành trình vươn tới tầm cao mới. Từ Đại hội XIII của Đảng, Tổ quốc ta tiếp tục vươn lên tầm cao mới.

1. Trong những ngày xuân này, chúng ta vẫn cảm nhận rất rõ bầu không khí phấn khởi, hân hoan ở các đơn vị, địa phương sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Sự thành công rất tốt đẹp ấy, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đang mang đến, không chỉ trong Đảng mà trong toàn  dân, một khí thế mới, niềm tin mới. Và chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như hôm nay”.

Qua tiếp xúc, trao đổi trong những ngày đầu xuân mới, các đảng viên lão thành, cán bộ hưu trí đều đánh giá Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội nước ta. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, Đảng đã tập trung chỉ đạo, chuẩn bị từ rất sớm về mọi mặt

Đặc biệt, chủ đề của Đại hội XIII đã gói gọn ý nguyện cháy bỏng, niềm tin vững chắc của hơn 90 triệu người dân Việt. Đặc biệt là nêu bật “khát vọng phát triển đất nước”; xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân
Đường phố Kon Tum rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: HL

Khát vọng ấy, mục tiêu ấy cũng là ý nguyện cháy bỏng của mỗi người dân Việt Nam. Thể hiện qua sự quan tâm góp ý Văn kiện Đại hội XIII của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Nội dung góp ý rất phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực. Trong đó có nhiều ý kiến hết sức tâm huyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Và trong những ngày đầu năm 2021, triệu triệu trái tim người dân cả nước hướng về Đại hội XIII của Đảng với niềm mong chờ, kỳ vọng những quyết sách mạnh mẽ, đột phá về cơ chế, chính sách tầm chiến lược, tiếp tục đổi mới sâu sắc, triệt để, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên chặng đường mới phát triển bền vững, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Dõi theo Đại hội, càng thêm tự hào về Đảng quang vinh. 91 năm trước, trong tăm tối, vô vọng của những đêm trường nô lệ, cả dân tộc “ngẩng đầu lên không thấy mặt trời”, Đảng ta ra đời đem ánh sáng, niềm tin đến với dân tộc. Và ngày 3/2/1930 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

15 năm sau, kể từ mùa xuân Canh Ngọ 1930 ấy, chỉ với năm ngàn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến; lập nên nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành kháng chiến, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược; lật nhào bè lũ tay sai; thống nhất đất nước.

Vượt qua những khó khăn chồng chất của thời kỳ đầu thống nhất, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tạo ra vị thế vững vàng như hôm nay.

Từ một nước không có tên trong bản đồ thế giới, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Từ một dân tộc chịu ách nô lệ cả trăm năm, Việt Nam đã trở thành dân tộc tự do, là biểu tượng cho ý chí kiên cường và ước nguyện hòa bình, được thế giới ngưỡng mộ.

Đó là nhờ công ơn của Đảng!

Mừng Đảng quang vinh tròn 91 mùa xuân cùng đất nước, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng ta, về Bác Hồ vĩ đại và nguyện một lòng sắt son theo Đảng.

2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc Kon Tum luôn son sắt niềm tin, vững bước xây dựng quê hương ổn đinh, phát triển bền vững.

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã sáng suốt, linh hoạt trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn, lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới và đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế – xã hội phát triển; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; kết cấu hạ tầng từ thành thị đến nông thôn được đầu tư xây dựng, ngày càng khang trang; an ninh, quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Năm 2020 là năm cuối tỉnh Kon Tum thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chúng ta tự hào báo cáo với Đảng, rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kon Tum đã đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân
Phòng chống dịch bệnh Covid- 19 với tinh thần cảnh giác cao nhất. Ảnh: HL

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, nhưng tỉnh ta vẫn đạt và vượt kế hoạch 11/13 chỉ tiêu chủ yếu. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao và là một trong những địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Văn hóa-xã hội tiếp tục có những kết quả mới, quốc phòng-an ninh ổn định, đời sống nhân dân các dân tộc, nhất là vùng cao, vùng DTTS được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ từng bước được chấn chỉnh.

Một mùa xuân nữa đã về. Trong những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đang bắt tay vào triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong cuộc họp đầu năm Tân Sửu do Tỉnh ủy tổ chức ngày 17/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ rằng: Bước vào năm mới 2021, chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực, quyết tâm, phát huy sáng tạo không ngừng. Tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải bắt tay ngay vào công việc, không được say sưa với Tết, nhất là triển khai thật tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19; tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mạnh mẽ và sâu rộng trong triển khai nhiệm vụ năm mới là điều mà chúng ta mong chờ cùng tin tưởng. Tổ quốc ta, quê hương Kon Tum ta tiếp tục vươn lên tầm cao mới.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/to-quoc-bay-len-bat-ngat-mua-xuan-17956.html