Tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Phú Yên, Lâm Đồng và ngược lại

109

27/10/2021 12:25

Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2169/SGTVT-QLVT,PT&NL gửi các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Phú Yên, Lâm Đồng và ngược lại. Thời gian thực hiện kể từ ngày 27/10/2021.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum thống nhất tổ chức khai thác trở lại tuyến vận tải hành khách từ tỉnh Kon Tum đi/đến tỉnh Phú Yên, tỉnh Lâm Đồng và ngược lại. Các đơn vị hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định tạm thời khai thác với tần suất không quá 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được công bố trên tuyến (số chuyến/tháng).

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên nắm bắt thông tin về hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải; đồng thời thông tin cho hành khách biết cập nhật cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 theo công bố của Sở Y tế hai đầu tuyến. Thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế hai đầu tuyến; lập danh sách hành khách lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết.

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/to-chuc-khai-thac-van-tai-hanh-khach-bang-xe-o-to-tu-kon-tum-di-phu-yen-lam-dong-va-nguoc-lai-21171.html