Tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Hà Nội và ngược lại

56

16/11/2021 12:13

Ngày 15/11, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 2347/SGTVT-QLVT,PT&NL gửi các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh về việc Tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Hà Nội và ngược lại.

Trên cơ sở đề nghị của  Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Kon Tum thống nhất khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô từ tỉnh Kon Tum đi Hà Nội và ngược lại kể từ ngày 15/11. Riêng đối với các vùng công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô giữa hai địa phương (trừ các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng).

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm, phường/xã, huyện….) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 trên suốt hành trình vận chuyển. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế hai đầu tuyến. Đồng thời, lập danh sách hành khách lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết…

Văn Phương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/to-chuc-khai-thac-van-tai-hanh-khach-bang-xe-o-to-tu-kon-tum-di-ha-noi-va-nguoc-lai-21472.html