Tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Gia Lai và ngược lại

182

11/11/2021 14:33

Ngày 10/11, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 2302/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc thống nhất tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Gia Lai và ngược lại.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai, Sở Giao thông Vận tải tỉnh thống nhất khôi phục hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Gia Lai và ngược lại giữa các vùng công bố dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 kể từ ngày ký văn bản này. Riêng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt và tuyến cố định tạm thời thực hiện trên các tuyến không quá 50% tần suất theo biểu đồ đã công bố. Cụ thể, tuyến cố định đi và đến bến xe Đức Long – Kon Tum và Đức Long – Ngọc Hồi và ngược lại; tuyến Ayun Pa – Kon Tum;  Krông Pa – Kon Tum và ngược lại bắt đầu thực hiện từ ngày 12/11/2021. Tuyến xe buýt Pleiku – Kon Tum, Pleiku -Ia H’Drai và ngược lại bắt đầu thực hiện từ 15/11/2021.

Đối với các vùng công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô giữa hai địa phương (trừ các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng).

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm, phường/xã, huyện….) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế hai đầu tuyến. Đồng thời, lập danh sách hành khách lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết.

Đối với phương tiện vào tỉnh Kon Tum phải thực hiện theo Hướng dẫn số 3971/HD-UBND ngày 4/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum và các văn bản triển khai của Sở Giao thông Vận tải.

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/to-chuc-khai-thac-van-tai-hanh-khach-bang-xe-o-to-tu-kon-tum-di-gia-lai-va-nguoc-lai-21404.html