Tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Đăk Lăk và ngược lại

165

23/11/2021 14:10

Ngày 23/11, Sở Giao thông Vận tải có công văn số 2411/SGTVT-QLVT,PT&NL gửi các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh thông báo về việc tổ chức khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum đi Đăk Lăk và ngược lại.


Nhiều tuyến hoạt động vận tải hành khách được khôi phục. Ảnh: VP

 

Trên cơ sở Văn bản số 2219/SGTVT-QLVTPT&NL của Sở Giao thông Vận tải Đăk Lăk về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk,  Sở Giao thông Vận tải thống nhất việc khôi phục hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô từ tỉnh Kon Tum đi tỉnh Đăk Lăk và ngược lại kể từ ngày 23/11. Đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định tạm thời khai thác không quá 50% số chuyến xe trên tuyến theo biểu đồ đã phê duyệt. Đối với các vùng công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô giữa hai địa phương (trừ các trường hợp đặc biệt được sự cho phép của cơ quan chức năng).

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến có trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch Covid-19; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm, phường/xã, huyện…) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 trên suốt hành trình vận chuyển. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế hai đầu tuyến. Đồng thời, lập danh sách hành khách lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết khi cần thiết…

Phúc Nguyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/to-chuc-khai-thac-van-tai-hanh-khach-bang-xe-o-to-tu-kon-tum-di-dak-lak-va-nguoc-lai-21582.html