Tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24

244

Ngày 9/5, UBND tỉnh Kon Tum có công văn chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Thành phần 2 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát hiện trường, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường huy động bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư vật liệu, nhân lực; tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng thời gian đã được điều chỉnh, giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân sự tại hiện trường, tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất lượng công trình đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án; kiểm soát chặt chẽ về tiến độ thi công, kịp thời xử lý hoặc báo cáo đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý đối với các trường hợp Nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, chậm tiến độ.

Chủ động xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24

Thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được Bộ Giao thông Vận tải giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum là đại diện chủ đầu tư, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Kon Tum.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 847 tỷ đồng được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum phát lệnh khởi công ngày 23/7/2020. Dự án có mục tiêu nâng cấp trên 31 km đường cấp IV hiện hữu lên tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 9 m. Đối với khoảng 3 km đường đô thị nằm trong phạm vi Dự án được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường đô thị với nền đường rộng 23,75 m, mặt đường rộng 11,25 m.

Theo kế hoạch đăng ký vốn ngân sách với Quốc hội và Chính phủ, Dự án phải hoàn thành vào ngày 31/7/2021.

Dự án này thuộc Danh mục các dự án quan trọng, cấp bách nên được bố trí đầy đủ vốn để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, với nhiều lý do cả khách quan và chủ quan, dự án không hoàn thành đúng tiến độ ban đầu 31/7/2021 và cũng không hoàn thành tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh tới 31/12/2021.

Sau đó, dự án tiếp tục được điều chỉnh lùi tiến độ lần 2 đến ngày 30/5/2022. Trước nguy cơ dự án không hoàn thành tiến độ, ngày 28/2/2022, Bộ Giao thông Vận tải có công văn gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đề nghị phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án.

Bộ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Kon Tum có chế tài đặc biệt trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum (Đơn vị tổ chức thực hiện và quản lý dự án)./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tinh-kon-tum-chi-dao-day-nhanh-tien-do-nang-cap-cac-doan-xung-yeu-tren-quoc-lo-24-post942713.vov