Tích cực quan tâm, chăm lo trẻ em

0
133

[Tin Kon Tum] –


24/02/2019 13:06


Thời gian qua, Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh (giai đoạn 2016-2020) đã nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn tỉnh được hưởng thụ các nhu cầu, các quyền cơ bản về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục. Qua đó, tạo cho các em có môi trường sống, vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh, đồng thời ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ gây tổn hại, để trẻ em Kon Tum có cơ hội phát triển toàn diện.

Số liệu cung cấp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh), toàn tỉnh có 180.787 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống – chiếm 35,18% so với tổng dân số. Trong giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh đã tham mưu tỉnh triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp giữa các địa phương, sở, ngành để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác trẻ em.

Loading...

Tại 102 xã, phường, thị trấn, các mô hình ông bà cháu, bảo vệ chăm sóc trẻ em, câu lạc bộ quyền trẻ em… được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, thu hút 13.700 trẻ em và hơn 50 ngàn lượt người dân tham gia chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai. Đặc biệt, toàn tỉnh đã xây dựng được 50/102 xã, phường, thị trấn đảm bảo phù hợp với trẻ em. Thông qua công tác triển khai trên, hàng năm các sở, ngành và địa phương cũng huy động được nhiều nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các mục tiêu chăm sóc – bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở… 

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo và hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo hành động cấp tỉnh, kết quả thực hiện các mục tiêu vì trẻ em có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật ở mục tiêu sức khỏe – dinh dưỡng: Tổng số trẻ em sinh ra trong năm 2016 là 11.228 trẻ đến năm 2018 tăng lên 11.548 trẻ, với tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân từ 5,5% giảm còn 4,2%; tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi từ 38,1‰ giảm còn 36,5‰; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi được thực hiện đạt từ 97,2% lên 97,6%…

Đối với mục tiêu trẻ được hưởng thụ chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hàng năm, bằng nhiều nguồn vốn huy động từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dự án đầu tư vùng nông thôn góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ 85,3% tăng lên 87%; tỷ lệ số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 57,2% tăng lên 63,4%. Cùng đó, mục tiêu giáo dục, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi nhà trẻ từ 13% tăng lên 14%; số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỷ lệ 99,9%; tỷ lệ trẻ em học hết chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,4% và 100% số xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập tiểu học, trung học cơ sở. Tặng phần thưởng động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: M.T

 

Ở mục tiêu chăm lo cho đối tượng liên quan thụ hưởng các chính sách về văn hóa – vui chơi giải trí, hàng năm, các cấp và các ngành tập trung đầu tư, sửa chữa nâng cấp và tổ chức các chương trình, hoạt động cho trẻ tham gia tại các điểm vui chơi trên địa bàn đạt 75%; các điểm vui chơi cho trẻ em từ 87 điểm đã tăng lên 137 điểm. Song song công tác này, mục tiêu bảo vệ trẻ em cũng được quan tâm, với việc duy trì hoạt động có hiệu quả 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; 30 điểm tham vấn và câu lạc bộ cho trẻ em, nhóm trẻ em nòng cốt; 2 dịch vụ công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh và Hội đồng tư vấn cấp tỉnh thường xuyên hỗ trợ, can thiệp kịp thời cho khoảng 30 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh, những kết quả đạt được tích cực 3 năm qua là điều kiện thuận lợi để các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện, xã tiếp tục quan tâm triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao nhất về các quyền cơ bản của trẻ em tại cộng đồng. Từ đó, tiến đến năm 2020, toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu chung về bảo đảm các nhu cầu, các quyền cơ bản của mọi trẻ em được thực hiện từ tỉnh đến tận thôn, góp phần cho thế hệ tương lai được phát triển toàn diện.           

  Mai Trâm

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...