Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Ia H’Drai năm 2019

0
42

Nhu cầu tuyển dụng 39 chỉ tiêu, trong đó:

Mầm non 32; Tiểu học đa môn 5; THCS 2 (Toán – Lý 1, Hóa – Sinh 1)

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 15/11 – 14/12/2019 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H’Drai.

Loading...

Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại liên lạc: 0260.653.1111.

Lưu ý: Chỉ nhận trực tiếp hồ sơ do người dự tuyển đi nộp, không nhận hồ sơ được gửi dưới mọi hình thức.

Loading...