Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Đăk Glei

0
175

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020
* Nhu cầu tuyển dụng: 177 chỉ tiêu
– Bậc Mầm non: 105 chỉ tiêu
– Bậc Tiểu học: 52 chỉ tiêu (trong đó 02 giáo viên Thể dục hoặc Thể dục – Đoàn đội)
– Bậc THCS: 14 chỉ tiêu
– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện: 06 chỉ tiêu
* Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/2019 đến hết ngày 07/01/2020 (trong giờ hành chính).
* Chi tiết liên hệ:
– Đối với vị trí dự tuyển giáo viên bậc MN, TH, THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
– Đối với vị trí dự tuyển giáo viên dạy nghề: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện.

Nguồn: UBND huyện Đăk Glei.

Loading...