Thêm 3 xã, phường của tỉnh thuộc vùng xanh

170

23/11/2021 22:12

Theo Thông báo số 6118/TB-SYT (ngày 23/11/2021) của Sở Y tế cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum, ở cấp xã, toàn tỉnh có 94/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh; tăng 3 xã so với lần công bố trước (ngày 18/11/2021).

Có 8/102 xã, phường, thị trấn phân loại cấp độ 2- nguy cơ trung bình, tương ứng với vùng vàng. Các xã, thị trấn thuộc vùng vàng gồm: xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum); thị trấn Đăk Hà, xã Đăk La, Đăk Mar (huyện Đăk Hà); xã Đăk Hà, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông); xã Đăk Kan (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô).

Ở cấp huyện, tất cả 10/10 huyện, thành phố phân loại cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh.

Tỉnh Kon Tum phân loại cấp độ 1 – nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với vùng xanh.

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/them-3-xa-phuong-cua-tinh-thuoc-vung-xanh-21588.html