Thành phố Kon Tum trước ngày diễn tập

34

baokontum.com.vn

21/05/2022 06:13

Thành phố Kon Tum chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. Đây là cuộc diễn tập có quy mô và lực lượng tham gia lớn, gồm nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đối tượng tham gia, với nhiều nội dung đúc rút từ thực tiễn đưa vào diễn tập. Để diễn tập diễn ra đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, nhiều tháng nay thành phố Kon Tum đã tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc diến tập này.


Các chiến sĩ luyện tập hăng say trên thao trường. Ảnh: TK

 

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Thành phố đã sẵn sàng tâm thế và hoàn toàn tự tin vì đây là diễn tập nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan chức năng làm tham mưu theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất từ trước đến nay, nên dù có khó khăn, thành phố Kon Tum vẫn xác định đầu tư, tạo điều kiện tối đa để diễn tập thành công tốt đẹp, với hơn 800 đầu văn kiện đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho công tác diễn tập. Thành phố phấn đấu đạt loại khá tốt trở lên, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Chấp hành Chỉ thị của Tỉnh ủy Kon Tum về diễn tập khu vực phòng thủ, kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Ban bảo đảm, Tổ thư ký, xây dựng các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt. Từ đầu năm, các cơ quan đã ráo riết “vào cuộc”. Đến nay toàn thành phố đã chuẩn bị hàng trăm văn kiện diễn tập từ Ban chỉ đạo thành phố đến các khối Đảng, chính quyền, LLVT, Mặt trận, đoàn thể. Ban chỉ đạo đã tổ chức tập huấn khung tập, rồi diễn tập thử kể cả vận hành cơ chế và hợp luyện trên thao trường; sắp xếp, bố trí các địa điểm diễn tập vận hành cơ chế, khu vực thực binh A2 chống khủng bố, khu vực diễn tập phòng thủ dân sự, thao trường thực binh bắn đạn thật.

Thượng tá Trần Quang Huy – Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Kon Tum cho biết: Ban CHQS thành phố đã tham mưu các nội dung trong thực binh diễn tập Khu vực phòng thủ dân sự; xây dựng các căn cứ chiến đấu mô phỏng để thực hiện nhiệm vụ chuyển trạng thái và tổ chức huấn luyện các nội dung bảo đảm theo chương trình kế hoạch. Song song với các nhiệm vụ chúng tôi cũng đã tham mưu bảo đảm tốt cơ sở vật chất, huy động các lực lượng, phương tiện để phục vụ cho huấn luyện, diễn tập theo chỉ thị, ý định.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập, Ban CHQS thành phố đã chủ động đi khảo sát thực địa thao trường, báo cáo và thông qua Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo; phối hợp với các phòng, ban, ngành bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, vũ khí trang bị cho thực binh. Hầu hết cán bộ các phòng, ban, ngành chú trọng đầu tư thời gian, công sức cho diễn tập, không rập khuôn văn bản có sẵn mà chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trên cương vị, chức trách của từng người.

Trung tá Trịnh Khắc Dũng – Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Kon Tum cho biết: Cho đến hôm nay các thiết bị trên thao trường cơ bản hoàn thành và tổ chức luyện tập chú trọng hợp luyện phân đội, đặc biệt tiểu đội, trung đội. Nhìn chung cán bộ, chiến sĩ của LLVT thành phố hoàn thành tốt công tác huấn luyện. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện trong diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại thao trường huấn luyện của phần thực binh bắn đạn thật cũng như thực binh phòng thủ dân sự chống thiên tai bão lũ xảy ra trên địa bàn mọi công tác chuẩn bị cũng đã dần hoàn tất. Các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên kể cả huy động một số nhân dân thành phố đều đã có mặt tích cực tập luyện cho từng vị trí tập được giao của mình.

Chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thắng – Đại đội dự bị động viên thành phố Kon Tum tâm sự: Được triệu tập về tham gia diễn tập lần này tôi và các đồng chí sẽ cố gắng huấn luyện, thuần thục các động tác để tiêu diệt các mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

Tất cả thành phố Kon Tum từ cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022. Để từ cuộc diễn tập này làm cho nhân dân thành phố thấy rõ sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, chung tay xây dựng thành phố Kon Tum vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa vững vàng về quốc phòng – an ninh.

Trung Kiên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/thanh-pho-kon-tum-truoc-ngay-dien-tap-23862.html