Thành phố Kon Tum nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Kon Tum đã chỉ đạo Hội đồng NVQS 21 xã, phường trên địa bàn triển khai chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng luật.

Rút kinh nghiệm từ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong những năm qua, Hội đồng NVQS thành phố Kon Tum đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Theo đó, Hội đồng NVQS thành phố Kon Tum yêu cầu các xã, phường báo cáo danh sách công dân nam độ tuổi 17, danh sách nam công dân có trình độ cao đẳng, đại học; sàng lọc công dân đăng ký NVQS lần đầu, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công dân nữ có ngành, nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội… Đồng thời, chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, giám sát sơ tuyển NVQS năm 2021; thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Đến nay, Hội đồng NVQS của 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum đã hoàn thành việc đăng ký nam công dân độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS; xét duyệt và phân loại danh sách tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Theo đó, nam công dân trong độ tuổi 17 chiếm tỷ lệ 0,67% dân số; 99,82% công dân trong độ tuổi 17 đăng ký NVQS, có 2 trường hợp không thuộc diện đăng ký NVQS.

Thành phố Kon Tum nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ
Thanh niên thành phố Kon Tum hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: D.Đ.N

Thượng tá Phùng Trung Văn- Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum chia sẻ: Để đảm bảo chất lượng khám tuyển NVQS, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã ra lệnh gọi, đồng thời kiểm tra, đôn đốc công tác phát lệnh gọi khám tuyển NVQS; phối hợp cùng Hội đồng NVQS các xã, phường, cơ quan, tổ chức đôn đốc công dân tập trung tại điểm khám đúng thời gian quy định.

Sau khi khám sơ tuyển ở xã, phường, Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố phối hợp thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như điện tim, siêu âm, xét nghiệm HIV, ma túy…đối với số công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS bảo đảm đủ các chuyên khoa theo quy định, cán bộ tham gia Hội đồng khám có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phù hợp. Đối với khám về nội khoa, ngoại khoa do các bác sĩ được đào tạo về chuyên khoa tương ứng đảm nhiệm; tuyệt đối không sử dụng cán bộ y tế tại các trạm y tế xã, phường khám cho công dân địa bàn đó, trừ cán bộ chuyên khoa.

Để phục vụ cho công tác khám tuyển, Trung tâm Y tế thành phố đã bảo đảm đầy đủ trang thiết bị theo quy định; bố trí địa điểm khám tuyển phù hợp; phân công rõ trách nhiệm đối với cá nhân tham gia khám tuyển sức khỏe NVQS bảo đảm chất lượng, kết luận chính xác, tuyệt đối không để thanh niên không đủ sức khỏe vào quân đội và ngược lại.

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn thành phố Kon Tum được các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được nâng lên rõ rệt.

ĐỨC NHUẬN

Đi tới nguồn bài viết