Thành phố Kon Tum: Gặp mặt già làng, thôn trưởng, công an viên và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

0
10

14/01/2020 15:23

Ngày 14/1, thành phố Kon Tum gặp mặt thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.


Lãnh đạo thành phố biểu dương, khen thưởng thôn trưởng, già làng, công an viên, người có uy tín. Ảnh: PN

 

Loading...

Trong năm 2019, đội ngũ thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn thành phố tích cực lao động, sản xuất; tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; tham gia hòa giải, giải quyết các vụ lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai… góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, thành phố Kon Tum biểu dương, khen thưởng 45 cá nhân, tặng 269 suất quà cho các thôn trưởng, già làng, công an viên và người có uy tín trên địa bàn.

Phan Nghĩa

Đi tới nguồn bài viết

Loading...