Tập trung chuẩn bị đại hội đại biểu các DTTS các cấp

0
75


24/05/2019 06:24


Đến nay, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh và các huyện, thành phố lần thứ III năm 2019 đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản, thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Theo kế hoạch, đại hội cấp huyện, thành phố hoàn thành trong tháng 6/2019, tiến tới tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh vào cuối tháng 10/2019.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; đồng thời tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Về tổ chức Đại hội cấp tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND và Quyết định số 242/QĐ-BCĐ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh. Đến nay, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Dân tộc tỉnh) đã phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến Đại hội như: Thành lập Ban tổ chức, thành lập 3 Tiểu ban (Nội dung – Nhân sự, Tuyên truyền – Khánh tiết – Thi đua – Khen thưởng, Vật chất – Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe), các Tổ chuyên viên giúp việc; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc; xây dựng, hướng dẫn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; hướng dẫn tổ chức đại hội cấp huyện; kế hoạch tổ chức đại hội cấp huyện, tỉnh; phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh cũng tham mưu UBND cấp kinh phí để tổ chức đại hội cấp huyện, cấp tỉnh.

Loading...

Ngoài ra, đến thời điểm hiện nay, 10/10 huyện, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đại hội, kế hoạch tổ chức đại hội cấp huyện. Theo đó, thời gian tổ chức đại hội (phiên chính thức) tại các huyện, thành phố như sau: Huyện Kon Plông (đơn vị tổ chức đại hội điểm) sẽ tổ chức vào ngày 24/5; huyện Sa Thầy tổ chức ngày 6/6; huyện Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum cùng tổ chức ngày 14/6; huyện Kon Rẫy tổ chức ngày 18/6; huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai cùng tổ chức vào ngày 20/6; huyện Ngọc Hồi tổ chức ngày 21/6.

Đối với đại hội đại biểu các DTTTS 4 huyện biên giới và Đại hội tỉnh, những tài liệu như: Chương trình đại hội chính thức, diễn văn khai mạc, báo cáo chính trị tại đại hội, phát biểu của lãnh đạo huyện (tỉnh) sẽ được dịch sang 2 thứ tiếng Lào và Campuchia để phục vụ cho các đại biểu nước ngoài.
Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh họp lần 2. Ảnh: ĐT

 

Song song với việc ban hành các văn bản cũng như hướng dẫn, kiểm tra các huyện, thành phố chuẩn bị tổ chức đại hội, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cũng thống nhất nhiều nội dung quan trọng cho Đại hội cấp tỉnh.

Cụ thể, thống nhất tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân người DTTS có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực cấp tỉnh; chuẩn bị phương án đón tiếp các đoàn khách nước ngoài dự Đại hội; thống nhất công tác khen thưởng tại Đại hội; in ấn sách “Lịch sử công tác dân tộc tỉnh Kon Tum giai đoạn 1945 – 2017”; giao lưu văn hóa các dân tộc tại Bảo tàng tỉnh; kế hoạch tuyên truyền trực quan cho Đại hội…

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS các huyện, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn kiện phục vụ đại hội; lập các thủ tục khen thưởng; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn chọn cử danh sách đại biểu dự đại hội cấp trên theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và thực hiện phân khai kinh phí theo Quyết định của UBND về cấp kinh phí đại hội.

Đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên cơ sở kế hoạch và thời gian tổ chức đại hội tại các huyện, thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tiếp tục chủ động liên hệ, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tham gia giúp Ban Chỉ đạo huyện, thành phố hoàn chỉnh các văn kiện, các nội dung chuẩn bị đại hội theo kế hoạch.

Trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu, giúp Trưởng Ban tổ chức Đại hội và trưởng các Tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội cấp tỉnh thực hiện các nội dung: Xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết nhiệm vụ của 3 Tiểu ban giúp việc Đại hội; xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Đại hội; tham mưu lựa chọn, phân bổ 10 báo cáo tham luận tập thể, cá nhân; chọn cử đại biểu chính thức, đại biểu mời dự Đại hội cấp tỉnh; tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng; xây dựng các diễn văn khai mạc, bế mạc, các bài phát biểu; xây dựng kế hoạch in sách lịch sử ngành và phát hành kỷ yếu Đại hội… để đảm bảo đại hội đại biểu các DTTS các cấp thành công tốt đẹp.

Đức Thành

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...