Tặng 537 bồn chứa nước sinh hoạt cho bà con DTTS

0
66


10/07/2019 16:05


Ngày 10/7, tại xã Đăk Tờ Lung, Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy tổ chức cấp phát 245 bồn chứa nước sinh hoạt cho bà con DTTS trên địa bàn xã. Mỗi chiếc bồn trị giá 1,5 triệu đồng.
Bồn nước được cấp phát cho bà con xã Đăk Tờ Lung. Ảnh: TTL

 

Trước đó, ngày 9/7, Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy cũng đã cấp phát 92 bồn chứa nước cho bà con DTTS tại xã Đăk Kôi.

Loading...

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 11-12/7, Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy tiếp tục cấp phát 200 bồn chứa nước sinh hoạt cho bà con xã Đăk Tờ Re (141 chiếc) và xã Đăk Ruồng (59 chiếc).

Đây là số bồn chứa nước được cấp phát theo chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sạch sinh hoạt phân tán theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Trần Thị Luyên

 

 

Đi tới nguồn bài viết

Loading...