Số xã, phường, thị trấn vùng cam tiếp tục giảm

21

baokontum.com.vn

05/04/2022 09:45

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 mới nhất của Sở Y tế cho biết, đến ngày 4/4, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tốt, với số xã, phường, thị trấn vùng cam giảm mạnh so với kỳ đánh giá trước.


Bản đồ cấp độ dịch ngày 5/4. Ảnh: HL

 

Theo đó, ở cấp độ 1 (vùng xanh) có 62/102 xã, phường, thị trấn (16 xã, phường, thị trấn so với kỳ đánh giá ngày 28/3).

Cấp độ 2 (vùng vàng) có 13/102 xã, phường, thị trấn, giữ nguyên so với kỳ trước (gồm phường Quang Trung, Thống Nhất – thành phố Kon Tum; thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Mar – huyện Đăk Hà; xã Ngọc Tụ, Văn Lem – huyện Đăk Tô; thị trấn Plei Kần, xã Đăk Xú – huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Môn – huyện Đăk Glei; xã Măng Cành, Pờ Ê – huyện Kon Plông; xã Sa Nhơn – huyện Sa Thầy; xã Ia Tơi – huyện Ia H’Drai).

Cấp độ 3 (vùng cam) giảm 16 xã, phường, thị trấn so với kỳ đánh giá ngày 28/3, xuống còn 27/102 xã, phường, thị trấn (gồm các phường Duy Tân, Thắng Lợi, Trường Chinh, xã Đăk Cấm – thành phố Kon Tum; xã Hà Mòn – huyện Đăk Hà; thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Đăk Trăm – huyện Đăk Tô; thị trấn Đăk Glei, Đăk Choong, Đăk Kroong, Đăk Blô, Đăk Pek, Xốp – huyện Đăk Glei; xã Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi – huyện Tu Mơ Rông; thị trấn Đăk Rve, xã Đăk Pne, Tân Lập, Đăk Ruồng – huyện Kon Rẫy; thị trấn Măng Đen, xã Đăk Tăng – huyện Kon Plông; xã Mô Rai – huyện Sa Thầy; xã Ia Đal – huyện Ia H’Drai).

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/so-xa-phuong-thi-tran-vung-cam-tiep-tuc-giam-23263.html