Sa Thầy đẩy mạnh thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

20

baokontum.com.vn

02/03/2024 06:12

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân về thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó góp phần huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Sa Thầy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với 2 đồn Biên phòng Rờ Kơi và Mo Rai tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, Quy chế biên giới, Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong 5 năm qua, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 435 buổi/11.120 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã đến nay được 284 buổi.

UBND huyện đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn các xã biên giới; đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn, đường đi khu sản xuất, cải tạo các nhà rông văn hóa ở các thôn làng, xã biên giới với kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Đại diện các thôn, làng xã Mô Rai (huyện Sa Thầy) ký kết giao ước thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Ảnh: VT

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động được hàng chục tỷ đồng ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức phát động có hiệu quả phong trào “Hướng về biên giới, biển đảo”, xây dựng hàng trăm ngôi nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”.

UBND các xã biên giới đã phối hợp với các đồn Biên phòng thực hiện tốt chương trình giúp dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phối hợp cùng các đồn Biên phòng thực hiện hiệu quả mô hình giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy, HĐND, đảng viên giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ các thôn, làng biên giới.

Các đồn Biên phòng Rờ Kơi, Mo Rai đã chủ trì, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên khu vực biên giới bảo đảm đúng pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

160526B%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99i%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20t%E1%BA%B7ng%20qu%C3%A0%20cho%20c%C3%A1c%20ch%C3%A1u%20Con%20nu%C3%B4i%20%C4%90%E1%BB%93n%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20nh%C3%A2n%20Ng%C3%A0y%20Bi%C3%AAn%20ph%C3%B2ng%20to%C3%A0n%20d%C3%A2n

Bộ đội Biên phòng tặng quà cho các cháu Con nuôi Đồn Biên phòng nhân Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: V.T

 

Trung bình hàng năm tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới 66 lượt/410 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn 44 đợt/140 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân đăng ký cư trú, lưu trú, hoạt động trong khu vực biên giới theo đúng quy định của pháp luật được 931 lượt người, 257 lượt phương tiện; trực tiếp và phối hợp với các lực lượng phát hiện, xử lý 38 vụ/87 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 1,3gam heroin, 99,7kg thuốc nổ, 3.312m3 gỗ các loại, 1 xe máy và nhiều tang vật khác; xử phạt vi phạm hành chính và bán đấu giá tang vật nộp ngân sách nhà nước số tiền 91,3 triệu đồng.

Những năm qua, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Sa Thầy đã phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức cho các hộ dân ở khu vực biên giới ký kết các phong trào “Tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tố giác tội phạm trên khu vực biên giới”. Ngoài ra, các đồn Biên phòng Rờ Kơi, Mo Rai tích cực triển khai các chương trình, mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; trao tiền hỗ trợ đến các cháu trị giá khoảng 100 triệu đồng; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,“Giúp dân phát triển kinh tế” mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ các đồn đã tham gia, hỗ trợ bằng ngày công, cây, con giống, tiền mặt cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 30 triệu đồng.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Sa Thầy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể với các đồn Biên phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để mọi người có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.    

Văn Tùng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/sa-thay-day-manh-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-38595.html