Sa Thầy: Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử

14

15/04/2021 06:02

Thời gian qua, huyện Sa Thầy đã tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm rõ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Hơn 1 tháng nay, chị Y Rưới – cộng tác viên của Trung tâm VHTTDL&TT huyện Sa Thầy được phân công thêm nhiệm vụ dịch bài tuyên truyền bầu cử sang tiếng Gia Rai. Gặp tôi, chị Rưới nghỉ tay tiếp chuyện, chị bảo: Đây là một trong những hình thức tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên địa bàn Sa Thầy, tỷ lệ người Gia Rai sinh sống tương đối cao, chương trình tuyên truyền về công tác bầu cử bằng tiếng Gia Rai được phát sóng 1 tuần 1 lần để giúp đồng bào nắm bắt rõ hơn.

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác chuẩn bị bầu cử, từ đầu tháng 3/2021, Trung tâm VHTTDL&TT huyện chủ động triển khai công tác thông tin tuyên truyền nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. Trung tâm đã chỉ đạo tổ truyền thông sản xuất tin, bài về công tác bầu cử. Tổng số tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử đến nay là 30 tin, bài, chuyên mục; cộng tác Đài PT-TH tỉnh 5 tin, bài. Đặc biệt, Trung tâm đã xây dựng chuyên mục “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” phát trên hệ thống truyền thanh 64 lần, thời lượng 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều các ngày trong tuần; nội dung tuyên truyền chủ yếu về Luật Bầu cử năm 2015, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác bầu cử, triển khai công tác bầu cử ở địa phương… Từ nay đến 23/5/2021, Trung tâm VHTTDL&TT tập trung tuyên truyền cổ động trực quan qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và xe loa lưu động.

Sa Thầy: Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử
Huyện Sa Thầy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Ảnh: V.T

Huyện Sa Thầy có hơn 30.000 cử tri; có 8 đơn vị bầu cử và 63 địa điểm khu vực bỏ phiếu. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Sa Thầy được thực hiện đúng tiến độ. Qua hiệp thương lần thứ hai, đã lập danh sách sơ bộ 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, bầu lấy 31 đại biểu; 415 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã/thị trấn, bầu lấy 231 đại biểu.

Ông Phan Chí Thiện – Trưởng phòng Nội vụ kiêm thư ký Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện cho biết: Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành, UBBC huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. UBBC huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử trên địa bàn huyện; triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đúng thời gian quy định. Nhờ vậy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở huyện Sa Thầy cơ bản vượt tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo các bước theo đúng quy định của Luật Bầu cử.

Khảo sát tình hình thực tế về công tác bầu cử ở thị trấn Sa Thầy, chúng tôi được ông Bùi Quốc Tưởng – Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch UBBC thị trấn Sa Thầy thông tin: Theo số liệu thống kê, địa phương có trên 7.400 cử tri. Ngay sau khi có chỉ đạo của UBBC huyện về việc chuẩn bị các bước cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị đến các cơ sở; đồng thời tích cực thông tin, tuyên truyền nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình; nắm vững tiêu chuẩn của đại biểu, sáng suốt lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn, năng lực, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị và triển khai các nội dung để tiến tới tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Sa Thầy đã được thực hiện tốt, đúng tiến độ, đúng quy trình và quy định. Hiện tại, UBBC huyện Sa Thầy đã chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Văn Tùng


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/sa-thay-chuan-bi-tot-cho-cong-tac-bau-cu-18407.html